Rynek zamówień publicznych - przetargi

Przetargi

Oferujemy pełen dostęp do informacji na temat zamówień i przetargów organizowanych w Polsce i na świecie (na indywidualne zamówienie):

 • przetargów nieograniczonych i ograniczonych 
 • konkursów ofert 
 • przetargów planowanych 
 • przetargów jednostopniowych i dwustopniowych 
 • ogłoszeń ofertowych 
 • ogłoszeń sektorowych 
 • zamówień z wolnej ręki 
 • ogłoszeń na usługi, wykonanie oraz dostawy
 • innych form zamówień

Dodatkowo w tematyce Przetargi umieszczamy również mniejsze ogłoszenia: zlecenia. Wszystko po to, abyś mógł mieć wiedzę na temat wszystkich zamówień organizowanych w Polsce !

Dzięki usłudze monitoringu zamówień i przetargów prowadzonej przez serwis Pressinfo.pl oszczędzasz czas i masz dostęp do najpełniejszej bazy zamówień w Polsce! 

 

Tylko w Pressinfo:

 • nie dublujemy informacji
 • nie wprowadzamy wielokrotnie do bazy tych samych informacji
 • nie podnosimy sztucznie statystyk pozyskiwania informacji
 • nie zaśmiecamy bazy informacjami innymi niż przetargi (ogłoszeniami o dofinansowaniach, najmie lokali i gruntów, konkursami na zadania gmin)
 • tylko u nas data wpisu informacji do serwisu równa się dacie publikacji informacji źródłowej
 • zapewniamy łatwą nawigację na stronie i unikalną wyszukiwarkę umożliwiającą:
  • zawężanie w prosty sposób wyników wyszukiwania
  • przejście z wyświetlanego zamówienia do następnego bez konieczności cofania się do listy zleceń
  • przejście od przetargu do jego wyniku (zamówienia archiwalne)
  • możliwość wyświetlania tylko tych informacji, które zostały zamieszczone od ostatniego zalogowania się

Nasze informacje pochodzą z Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz ponad 30 tys. stron internetowych. 

 

Dzięki usłudze serwisu Pressinfo.pl otrzymasz zawsze aktualne informacje o zamówieniach i przetargach, które mogą być selekcjonowane według:

 • branży, podbranży i obszaru np. województw lub powiatów
 • słów określających branżę, których szukamy nie tylko w przedmiocie, ale także w treści postępowania
 • źródeł publikacji informacji – np. poza BZP, tylko prasa lub tylko Internet
 • innych bardzo szczegółowych kryteriów, np. nazwa organizatora – tylko wojsko, lub szpitale, kwota wadium, termin składania ofert, kryteria oceny ofert i inne


Wykorzystaj szansę, wyprzedź konkurencję!