Pomoc

Wyszukiwarka serwisu Pressinfo.pl pozwala na precyzyjne i wygodne zawężanie wyników wyszukiwania. Zastosowany mechanizm wyszukiwania fasetowego umożliwia odnajdywanie informacji według indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

 

Wyszukiwanie przetargów i zleceń

W polu Przedmiot zamówienia należy wpisać słowo lub słowa charakteryzujące zamówienia interesujące Użytkownika. Można również dopisać nazwę miejscowości, aby zawęzić wyniki do przetargów i zleceń realizowanych na terenie wybranego miasta bądź wybrać z listy województwo realizacji zamówienia.

Po otrzymaniu wyników użytkownik może dodatkowo zawęzić wyniki, wybierając (rozwijając) fasety w lewej części strony:

 • Województwo organizatora - województwo, w którym znajduje się siedziba podmiotu ogłaszającego zamówienie
 • Data publikacji - data opublikowania ogłoszenia o przetargu w źródle
 • Województwo realizacji - województwo, w którym będzie realizowane zamówienie
 • Miejscowość organizatora - miejscowość, w której znajduje się siedziba podmiotu ogłaszającego zamówienie
 • Branża - branża, której dotyczy przetarg
 • Podbranża - podbranża, której dotyczy przetarg

Przykład:
Firma specjalizująca się w remontach nawierzchni dróg na terenie południowo-zachodniej Polski

 • Użytkownik wpisuje w polu wyszukiwania słowo remont nawierzchni i otrzymuje 421 zamówień
 • Firma użytkownika działa na terenie południowo-zachodniej Polski, zatem Użytkownik klika kolejno linki Dolnośląskie (30 wyników) i Opolskie (15 wyników) na fasecie Województwo realizacji
 • Aby otrzymać zamówienia ogłoszone tylko w ostatnim tygodniu, Użytkownik dodatkowo klika link Ostatni tydzień (19 wyników) na fasecie Data publikacji.
 • Ponieważ firma Użytkownika działa w branży drogowej, wybiera też link Drogownictwo (15 wyników) na fasecie Branża
 • Ostatecznie otrzymujemy listę 15 zamówień na remont nawierzchni drogowej w dwóch województwach, z ostatniego tygodnia.

 

Wyszukiwanie wyników przetargów

W polu Słowa w przedmiocie wyniku przetargu należy wpisać słowo lub słowa charakteryzujące przetargi, których wyniki interesują Użytkownika. Można również dopisać nazwę miejscowości, aby zawęzić wyniki do przetargów realizowanych na terenie wybranego miasta, bądź wybrać województwo realizacji z listy.

Po otrzymaniu wyników Użytkownik może dodatkowo zawęzić wyniki, wybierając fasety w lewej części strony:

 • Województwo organizatora - województwo, w którym znajduje się siedziba podmiotu ogłaszającego przetarg
 • Branża - branża, której dotyczy przetarg
 • Podbranża - podbranża, której dotyczy przetarg
 • Województwo zwycięzcy - województwo, w którym znajduje się siedziba Zwycięzcy zamówienia

Przykład:
Firma to hurtownia środków czystości działająca na terenie Poznania

 • Użytkownik wpisuje w polu wyszukiwania słowo utrzymanie czystości Poznań i otrzymuje 31 wyników przetargów
 • Użytkownik chce zawęzić wyniki, tak aby dotrzeć do firm potencjalnie zainteresowanych jego ofertą, zatem klika linkSprzątanie na fasecie Branża (19 wyników).
 • Ponieważ hurtownia oferuje przede wszystkim materiały używane w pomieszczeniach zamkniętych, użytkownik klika linkSprzątanie pomieszczeń (12 wyników) na fasecie Podbranża.
 • Ostatecznie Klient otrzymuje listę 12 wyników przetargów wraz z danymi zwycięzców, którzy realizują lub będą realizowali zlecenia na sprzątanie pomieszczeń na terenie Poznania.

 

Wyszukiwanie inwestycji

W polu Słowa w przedmiocie inwestycji należy wpisać słowo lub słowa charakteryzujące inwestycję, ew. nazwę Inwestora i (lub) miejscowość inwestycji.

Po otrzymaniu wyników użytkownik może dodatkowo zawęzić wyniki, wybierając fasety w lewej części strony:

 • Faza inwestycji - inwestycja planowana lub realizowana.
 • Wartość inwestycji - wartość inwestycji w PLN.
 • Branża inwestycji - branża, której dotyczy inwestycja.
 • Województwo inwestycji - województwo, w którym jest lub będzie realizowana inwestycja.
 • Miejscowość inwestycji - miejscowość, w której inwestycja jest lub będzie realizowana.
 • Data publikacji - data opublikowania informacji o inwestycji.
 • Województwo inwestora - województwo, w którym znajduje się siedziba inwestora.
 • Miejscowość inwestora - miejscowość, w której znajduje się siedziba inwestora.

Przykład:
Klient - producent drzwi wewnętrznych

 • Użytkownik wpisuje w polu wyszukiwania słowo budynek i otrzymuje 134 informacji o inwestycjach/dotacjach
 • Użytkownik chce nawiązać kontakt z deweloperami planującymi budowę budynków mieszkalnych, aby przedstawić im ofertę drzwi wewnętrznych, zatem w wyszukiwarce wybiera Podbranżębudownictwo mieszkaniowe i klika ‘szukaj’
 • Użytkownik chce dotrzeć do inwestorów, którzy już realizują swoje projekty deweloperskie, zatem klika link Realizowana na fasecie Faza inwestycji (11 wyników).
 • Ostatecznie klient otrzymuje listę 11 inwestycji wraz z danymi deweloperów, którzy właśnie realizują inwestycje budowlane w branży mieszkaniowej.

 

Wyszukiwanie dotacji

W polu Słowa w przedmiocie dotacji należy wpisać słowo lub słowa charakteryzujące przedmiot dotacji, ew. podmiot, który uzyskał dotację i (lub) miejscowość, w której będzie realizowana inwestycja finansowana z uzyskanych środków.

Po otrzymaniu wyników użytkownik może dodatkowo zawęzić wyniki, wybierając fasety w lewej części strony:

 • Wartość dotacji - wartość dotacji w PLN.
 • Branża dotacji - branża, której dotyczy inwestycja finansowana z dotacji.
 • Województwo realizacji - województwo, w którym jest lub będzie realizowana inwestycja finansowana z dotacji.
 • Miejscowość realizacji - miejscowość, w której inwestycja jest lub będzie realizowana finansowana z dotacji.
 • Data publikacji - data opublikowania informacji o przyznaniu dotacji.
 • Województwo beneficjenta - województwo, w którym znajduje się siedziba beneficjenta.
 • Miejscowość beneficjenta - miejscowość, w której znajduje się siedziba beneficjenta.

Przykład:
Klient - firma organizująca szkolenia m.in. dla osób długotrwale bezrobotnych na terenie wschodniej Polski

 • Użytkownik wpisuje w polu wyszukiwania słowo bezrobotni i otrzymuje 72 informacje o dotacjach
 • Firma jest zainteresowana wyłącznie dużymi zleceniami, zatem użytkownik klika link 1 mln - 100 mln na fasecie Wartość dotacji (62 wyniki)
 • Aby dodatkowo zawęzić wyniki do dotacji na terenie wschodniej Polski, użytkownik klika następnie linki Lubelskie, Mazowieckie i Podkarpackie na fasecie Województwo realizacji (36 wyników)
 • Użytkownik jest zainteresowany tylko dotacjami przyznanymi w ostatnim kwartale, zatem klika link Ostatnie 3 miesiące na fasecie Data publikacji (7 wyników).
 • Ostatecznie Klient otrzymuje listę 7 informacji o dotacjach przyznanych powiatowym i wojewódzkim urzędom pracy na terenie wschodniej Polski - znalezione podmioty najprawdopodobniej będą zainteresowane ofertą firm organizujących szkolenia związane z aktywizacją bezrobotnych.

 

Szczegółowa instrukcja dot. wyszukiwania po słowach kluczowych, umieszczona jest po zalogowaniu do serwisu.

 

Jeśli chcesz sprawdzić w jakiej branży znajdują się Twoje informacje, otwórz dokument z listą branż i podbranż wraz z ujętymi w nich zagadnieniami tematycznymi:
branze_i_podbranze.pdf

 

Potrzebujesz pomocy, masz pytania? 

Infolinia: 800 800 707
Nr tel.: +48 42 639 75 25
E-mail: kontakt@pressinfo.pl