Raporty do pobrania

Jesteśmy ekspertem i liderem opinii w zakresie monitoringu rynku inwestycyjno-przetargowego. Cytują nas największe opiniotwórcze media oraz firmy consultingowe publikując nasze zestawienia i raporty z różnych branż.

RAPORT: LEKI - LISTOPAD 2019

data publikacji: 2019-12-09


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce za listopad 2019 roku.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: LEKI – Rozstrzygnięte postępowania przetargowe we wrześniu 2019 roku

data publikacji: 2019-10-09


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o opublikowanych przetargach, dotyczących dostaw leków w Polsce za wrzesień 2019 roku. Zestawienie przygotowane zostałona podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. 

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: LEKI – Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w sierpniu 2019 roku

data publikacji: 2019-09-24


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w  sierpniu 2019 roku.Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT IT: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe II kwartał 2019r

data publikacji: 2019-09-20


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od kwietnia do czerwca  2019 roku.   Z raportu wynika, że w II kwartale 2019 roku, dokonano łącznie 4 804 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 982 wyniki zakończyło się unieważnieniem.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: LEKI – Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w lipcu 2019 roku

data publikacji: 2019-08-27


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w lipcu 2019 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia. 

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne - II kwartał 2019 r.

data publikacji: 2019-08-08


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 1685 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną. Porównując do poprzedniego kwartału, ilość opublikowanych ogłoszeń o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego zanotowała kolejny spadek, w tym kwartale o 16,2%.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne - II kwartał 2019 r.

data publikacji: 2019-08-07


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2019 roku, ogłoszono 8169 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu). 

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: LEKI – ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W CZERWCU 2019 ROKU

data publikacji: 2019-07-31


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w czerwcu 2019 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej - podsumowanie I kwartału 2019 r.

data publikacji: 2019-07-12


Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w I kwartale 2019 roku. Analizie poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego.

Pobierz czytaj więcej