Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5009450 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: 16

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009452 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: 18

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009454 2019-09-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: 20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009455 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: 21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009456 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: 22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009457 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: 23

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009458 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: 24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009460 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: 26

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009461 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009463 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: 29

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009436 2019-09-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: MROŻONKI Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009442 2019-09-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: OWOCE, WARZYWA Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009445 2019-09-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009453 2019-09-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: 19 Dostawa materiałów laboratoryjnych i materiałów techniki policyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009486 2019-09-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi rolniczej o nr ewid. 1292 w m-ci Stary Żmigród i nr ewid. 1352 w m-ci Nowy Żmigród

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009487 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: - Remont drogi rolniczej o nr ewid. 9 w m-ci Łysa Góra i nr ewid. 964 w m-ci Stary Żmigród

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009488 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009489 2019-09-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 Limanowskiego 190 m 6, Reja 7 m 4.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009490 2019-09-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3: Struga 76 m 11, Próchnika 7 m 10.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009491 2019-09-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 - remonty dróg powiatowych – renowacja rowów przydrożnych na terenie obwodu drogowego nr 3 w Teodorów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009492 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 – remonty dróg – remonty przepustów i roboty zabezpieczające w pasach dróg powiatowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009494 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejon w Piotrkowie Trybunalskim. W zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009493 2019-09-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejon w Łowiczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009495 2019-09-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi dojazdowej wraz z remontem chodnika przy ul. Czystej 10-12 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009496 2019-09-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont chodników przy ul. Batorego 9-13 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009497 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009498 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa narzędzi i sprzętu dla pracowni warsztatowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009499 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie remontu wylewki i elewacji budynku warsztatowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009500 2019-09-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont schodów zejściowych do zapory w sekcji 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5009501 2019-09-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)