Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5117346 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 61 NAZWA: Pakiet nr 61 Dren do podawania CO2 do tętnic szt. 60

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117347 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 62 NAZWA: Pakiet nr 62 Ręczny wysokociśnieniowy wstrzykiwacz kontrastu szt. 20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117348 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 63 NAZWA: Pakiet nr 63 1 zestaw linii ssącej AT3 szt. 50 2 Zestaw płuczący AT1 szt. 50 3 Worek retransfuzyjny z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117349 2019-12-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 64 NAZWA: Pakiet nr 64 "Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych ""Skład zestawu: - chusta angiograficzna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112517 2019-12-06 Łódzkie Dostawa wyposażenia meblowego dla IMŁ Sp. z o.o. Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110235 2019-12-05 Łódzkie Budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110452 2019-12-05 Łódzkie ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/14/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110436 2019-12-05 Łódzkie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku: zadanie III Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110553 2019-12-05 Łódzkie Budowa punktu czerpania wody dla celów ppoż. w leśnictwie Trzebiatów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.5.2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110657 2019-12-05 Łódzkie Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110658 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIZ.271.92.(57).2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 106261E we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110801 2019-12-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110803 2019-12-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa kompleksowego sprzątania obiektów II Oddziału ZUS w Łodzi II.1.4) Krótki opis: Kompleksowe sprzątanie obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110750 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Kompleksowa usługa dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów KWP w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110901 2019-12-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kompleksowa usługa dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów KWP w Łodzi i podle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110963 2019-12-05 Wielkopolskie PRZEBUDOWA DRÓG: 1) PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W LUTUTOWIE NA DZIAŁCE 561. 2) PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111077 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.GPOŚ.V.271.1.20.2019 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długotermino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111288 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Pakiet nr 2 – Lokalizacje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, ul. Bardowskiego 1 i ul. Pankiewicza 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110797 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA:Pakiet nr 1 Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego oraz transportu pacjentów d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111348 2019-12-05 Świętokrzyskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPiK....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111335 2019-12-05 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPiK....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111339 2019-12-05 Łódzkie Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.1.28.2019 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111450 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.29.2019 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111494 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: jabłka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111151 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: warzywa świeże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111492 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ziemniaki jadalne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111493 2019-12-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: ogórek kiszony, kapusta kwaszona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110956 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111520 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem sprzętu AGD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111617 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1) Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego - samochodu osobowego z napędem hybrydowym z dedykowanym oprogra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)