Wyniki przetargów - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5323442 2020-07-06 Lubelskie Modernizacja - przebudowa dróg gminnych w m. Bełżec ul. Graniczna od km 0+000 do km 0+205 ul. Prusa od km 0+027 do km 0+240 Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323443 2020-07-06 Mazowieckie Zakup i dostawa sprzętu, systemu informatycznego oraz oprogramowania do wykonywania i przechowywania strategicznych map hałasu wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323448 2020-07-06 Rozbudowa sieci komputerowej w Wojskowym Instytucie Medycznym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/076/2020/OTI/WIM-33/ZP/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323458 2020-07-06 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323459 2020-07-06 Śląskie Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323460 2020-07-06 Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323470 2020-07-06 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla Zakładu Karnego w Czarnem, Oddział Zewnętrzny Szczecinek i Oddział Zewnętrzny Złot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323488 2020-07-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPN.26.05.2020.ah-m 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323493 2020-07-06 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.5.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej dojazdowej do g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323495 2020-07-06 Małopolskie Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Chełmcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu i Domowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323496 2020-07-06 Śląskie Remonty cząstkowe dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WPM.271.24.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323502 2020-07-06 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP/ZG/1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323505 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.II.271.16.2020.KR Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych - Przebudowa ciągów komunika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323506 2020-07-06 Dostawa silników elektrycznych - KC-zp. 272-259/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp. 272-259/20 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323512 2020-07-06 Pomorskie Budowa gminnego żłobka w m. Dziemiany Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 5/2020 I. Przedmiotem zamówienia jest budowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323518 2020-07-06 Śląskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Brzeźno. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP.271.1.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323519 2020-07-06 Pomorskie Dostawa dwóch urządzeń UTM, w miejsce obecnie użytkowanych dwóch UTM FortiGate 1500 D Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 93...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323525 2020-07-06 Łódzkie Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku - strona południowa oraz utworzenie pracowni edukacyjnej pod nazwą Nasza ek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323531 2020-07-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GNI.271.1.2020 Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323534 2020-07-06 Podkarpackie Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323536 2020-07-06 Mazowieckie Przebudowa budynku Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki przy ul. Joannitów 14 dla montażu projektowanego dźwigu towarowo – osobowego....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323539 2020-07-06 Śląskie REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+710 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC RĘDZINA ZGODNIE Z PFU Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323540 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.27.2020/Z/118/2600/RB/PN : Przedmiotem zamówienia jest „Konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323541 2020-07-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.48.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy Suwalskiej Karty Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323546 2020-07-06 Małopolskie Wykonanie projektu nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu – dokumentacja projektowa zieleni w ramach projektu: „Partnerstwo na rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323550 2020-07-06 Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie – II etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323557 2020-07-06 Mazowieckie Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Winnica gmina Winnica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IS.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323562 2020-07-06 Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na II półroc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323567 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 160719 C w m. Toporzyszczewo-Toporzyszczewo Stare o dł. 900 m. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323571 2020-07-06 Świętokrzyskie "Dostawa nowego Średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Paszowice." Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)