Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5383986 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Złotnikach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383987 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kozłow i Przedszkola Publicznego w Kozłowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383988 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Rembieszycach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400321 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury medycznej opisanej zgodnie z załącznikiem nr 1A- Pak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400497 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 38 NAZWA: Zadanie 38 Usługi serwisu pogwarancyjnego obejmujące przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383740 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa droga Zrąbiec - Dudki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381637 2020-09-01 Świętokrzyskie a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64 m” b) Remont drogi gminnej ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381679 2020-09-01 Świętokrzyskie Budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy do Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381694 2020-09-01 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KPZ.271.22.2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy i odtworzenia elementów konst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381465 2020-09-01 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381567 2020-09-01 Świętokrzyskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0740T Głazów- Obrazów w miejscowości Głazów od km 0 + 350 do km 1 +340”. Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381632 2020-09-01 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowicach Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5382084 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie XII przyłbice ochronne na twarz 1opk.=1szt. w ilości 760 opk okulary ochronne 1opk.=1szt. w ilości 210...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5382083 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie XI czepek ochronny okrągły niejałowy C-100, 1opk=100szt. w ilości 20 opk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381835 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: utrzymanie czystości usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości, pielęgnowanie kwiatów w biurze i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5382181 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: opalanie i dozorowanie usługa kompleksowego opalania i dozorowania w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów oraz pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381721 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KMP w Kielcach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5382206 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KMP w Kielcach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381595 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386397 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 38 NAZWA: Pakiet 38 1 "Preparat do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Charakterystyka: - przeznaczony do stosowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386385 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Pakiet 26 1 "Preparat do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w tym naczyń kuchennych i ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386383 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Pakiet 24 1 "Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386381 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Pakiet 22 1 Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów cewników dożylnych centr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386374 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet 15 1 "Preparat do dezynfekcji skóry stóp do profilaktyki przeciwgrzybiczej i przeciwbakteryjnej. Char...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386380 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Pakiet 21 1 "Preparat do odkażania skóry, do stosowania przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry. Chara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386394 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 35 NAZWA: Pakiet 35 1 Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na działanie alkohol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386384 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Pakiet 25 1 "Preparat do miejscowej dezynfekcji zanieczyszczeń organicznych (krew, wydzieliny, wydaliny). Cha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5386364 2020-09-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 1 Hypoalergiczny preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381692 2020-09-01 Świętokrzyskie Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów- Orońsko w m. Guzów Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek- Omięcin- Szydło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5381457 2020-09-01 Świętokrzyskie „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie Gminy Tarnobrzeg” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-I.271.28....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)