Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5112609 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112638 2019-12-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112640 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa urządzeń peryferyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112231 2019-12-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa komputerów stacjonarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112639 2019-12-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa komputerów przenośnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112644 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport paliwa alternatywnego tj. odpadów o kodzie 19 12 10 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112647 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i obsłudze kadry instruktorskiej kursów ETC (European Trauma Course) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112649 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112650 2019-12-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie rzeki Wełnianka w km 7+300–8+475, 10+052–32+830 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112651 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112662 2019-12-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie plano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112663 2019-12-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 10 000 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112667 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Odbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych oraz przywracanie fun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112669 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości: 7 910 011,00 PLN przeznaczonego na zfinansowanie planowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112670 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Usługa wykonania transportu sanitarnego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112674 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112675 2019-12-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112678 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BCF 100 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112680 2019-12-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Swarzędz – Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej. II.1.4) Krótki opis: Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112691 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Obsługa urządzeń klimatyzacji grupowej i lokalnej dla JSW S.A. KWK Knurów–Szczygłowice II.1.4) Krótki opis: Obsługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112692 2019-12-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112693 2019-12-06 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i odzysk osadów ściekowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk ustab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112694 2019-12-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na zadaniu: „Przebudowa sieci gazowej n/c w m. Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112696 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazu w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112697 2019-12-06 CZĘŚĆ NR 2 NAZWA:Naprawa zestawów kołowych z autobusu szynowego serii SA103

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112727 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – PT/SG/00056552/Częstochowa/Gwiezdna/Gazownia Częstochowa/Przebudowa II.2.4) Opis zamówienia: Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112728 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3: PT/SG/00057271/Częstochowa/Dickensa/Brucknera/Gazownia Częstochowa/Przebudowa II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112729 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4: PT/SG/00057277/Częstochowa/Jasnogórska/Gazownia Częstochowa/Przebudowa II.2.4) Opis zamówienia: Wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112730 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5: PT/SG/00057283/Częstochowa/Ludowa/Gazownia Częstochowa/Przebudowa II.2.4) Opis zamówienia: Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112731 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6: PT/SG/00074593/Czarny Las/Poprzeczna/Gazownia Częstochowa/Przebudowa II.2.4) Opis zamówienia: Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)