Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - usługi serwisowe, przeglądy, holowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5524297 2021-01-04 Świętokrzyskie Transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Nidzica w Kazimierzy Wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524383 2021-01-04 Świętokrzyskie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524775 2021-01-04 Świętokrzyskie „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DAK.271.9.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524246 2021-01-04 Świętokrzyskie „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGP.II..271.57.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524544 2021-01-04 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.271.69.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524657 2021-01-04 Świętokrzyskie Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZB/M.l.m. – II / 2020 Wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525024 2021-01-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI – dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: mleko, produkty mleczarskie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525039 2021-01-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: MIĘSO ŚWIEŻE, WĘDLINY, DRÓB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524361 2021-01-04 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerniewice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AI.271.11.2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524439 2021-01-04 Świętokrzyskie Konserwacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524398 2021-01-04 Świętokrzyskie Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju materiałów promocyjnych projektu pn. „Powiat Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524479 2021-01-04 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOA.272.21.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa laptopów dla szkolnictwa zawodowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525037 2021-01-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: JAJA KURZE ŚWIEŻE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525633 2021-01-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: „Remont drogi powiatowej nr 0802T Kobierniki - Milczany w miejscowościach Kobierniki i Milczany od km 0+013 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524886 2021-01-04 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80-ZP-10-20-222 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opon do pojazdów samochodowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524217 2021-01-04 Świętokrzyskie „Ochrona fizyczna osób i dozór mienia Dworca Autobusowego wraz z jego otoczeniem i parkingami zlokalizowanego przy ul. Czarnowski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525025 2021-01-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część VII – dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525631 2021-01-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: „Remont drogi powiatowej nr 0756T Rzeczyca Mokra - Mściów - Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5519335 2020-12-31 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5519244 2020-12-31 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5522724 2020-12-31 Świętokrzyskie Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowa wiaduktu w ciągu ul. G. Roweckiego nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523172 2020-12-31 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0624 T – ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2510.9.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523209 2020-12-31 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej Nr 0229 T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5523280 2020-12-31 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524801 2020-12-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 Warzywa i owoce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524804 2020-12-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie Nr 7 Nabiał

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524803 2020-12-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6 Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524920 2020-12-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zadanie Nr 2 – dostawy artykułów mleczarskich zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524924 2020-12-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: zadanie Nr 6 – dostawy artykułów rybnych zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Zał. Nr 7 do SIWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5524925 2020-12-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: zadanie Nr 7 – dostawy jaj zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Zał. Nr 8 do SIWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)