Wyniki przetargów - materiały budowlane - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5323714 2020-07-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RTI.271.7.2020 Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323724 2020-07-06 Pomorskie Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323726 2020-07-06 Usługa wywozu i utylizacji odpadów opakowań (w tym po substancjach niebezpiecznych) i sorbentów w okresie 12 miesięcy Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323730 2020-07-06 Mazowieckie Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Inter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323731 2020-07-06 Małopolskie „Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi w formule zaprojektuj wybuduj” Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323752 2020-07-06 Opolskie Remont częściowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych masą bitumiczną na gorąco, z przycięciem krawędzi na początku i koń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323754 2020-07-06 Przetarg nieograniczony na dostawę 70 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biuro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323758 2020-07-06 Warmińsko-Mazurskie Budowa instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323324 2020-07-06 Mazowieckie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc m. Brodnica ul. Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy Przemysłowej) od km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323330 2020-07-06 Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) obrzeży trawnikowych EKO-BORD celem poprawy funkcjonalności i estetyki przestrzeni publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323341 2020-07-06 Dolnośląskie Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego oraz budowa miejsc postojowych i drogi wewnętrznej przy ul. Piaskowej w Nowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323346 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.271.13.2020 Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie - Nożyczyn w zakresie określonym w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323363 2020-07-06 Mazowieckie Remont garażu podziemnego wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323376 2020-07-06 Łódzkie MODERNIZACJA (REMONT) DROGI GMINNEJ SWOBODA-GÓRKA W GMINIE LUTUTÓW DŁ. 1000M. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPB.7013.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323378 2020-07-06 Śląskie „Ocieplenie budynku lampowni ( łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji ) dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice – W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323380 2020-07-06 Dostawa spektrometru FTIR dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323383 2020-07-06 Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323388 2020-07-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/23/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323389 2020-07-06 Śląskie Rozbudowa drogi gminnej nr 119060E w miejscowościach Karsznice i Ostrówek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPIU.271.1.10....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323399 2020-07-06 Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kolno Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323403 2020-07-06 Małopolskie Dostawa i instalacja oświetlenia technologicznego dla trzech sal kameralnych – etap 2 w ramach realizacji projektu MODERNIZACJA I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323404 2020-07-06 Mazowieckie remont wartowni budynku nr 13 w kompleksie K-0799 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/10/2020 Dla branży budowlanej w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323412 2020-07-06 Łódzkie Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.271.11.2020 1.Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323421 2020-07-06 Śląskie Odtworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Jasienica Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323422 2020-07-06 Lubelskie Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Maz. do obowiązujących przepisów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323426 2020-07-06 Mazowieckie Kompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323427 2020-07-06 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu przeznacz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323429 2020-07-06 Mazowieckie Dzierżawa statku powietrznego na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): K-ZP.251.29.2020 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323430 2020-07-06 Mazowieckie Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2. Redukcja emisji zanieczyszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323441 2020-07-06 Opolskie Dostawa wyposażenia technologicznej pracowni żywienia, na potrzeby Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)