Wyniki przetargów - materiały budowlane - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5112573 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego En...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112237 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego En...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112574 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 2. autobusów szynowych serii SA108” II.1.4) Krótki opis: 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112577 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: „Usługi rzeczoznawców majątkowych” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są usługi rzeczoznawców majątkowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112579 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług wydruku i kopiowania dokumentów dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w siedzibi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112581 2019-12-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych z terenu gminy Maków Podhalański II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112584 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112594 2019-12-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112596 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112597 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112624 2019-12-06 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112634 2019-12-06 Zachodniopomorskie Roczna sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby stołówki internatu TL w Warcinie Roczna sukcesywna dostawa pieczywa do stołówki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112602 2019-12-06 Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy przed degradacją wraz z odtworzeniem odwodnienia w rejonie ul. Płk. Dąbk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112603 2019-12-06 Lubelskie Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski – etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112608 2019-12-06 dostawa gadżetów promocyjnych NCK - poszetki i apaszki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.261.98.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112611 2019-12-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 11/2019/WIP-ITW Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na „Adapta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112616 2019-12-06 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPW.272.121.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112619 2019-12-06 Dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Krotoszynie Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112621 2019-12-06 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WFP 271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112622 2019-12-06 Pomorskie Roczna sukcesywna dostawa wędlin i mięsa do stołówki internatu TL w Warcinie Roczna sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112626 2019-12-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPI.271.43.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112609 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112638 2019-12-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112640 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa urządzeń peryferyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112231 2019-12-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa komputerów stacjonarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112639 2019-12-06 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa komputerów przenośnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112644 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport paliwa alternatywnego tj. odpadów o kodzie 19 12 10 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112647 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i obsłudze kadry instruktorskiej kursów ETC (European Trauma Course) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112649 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112650 2019-12-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie rzeki Wełnianka w km 7+300–8+475, 10+052–32+830 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)