Wyniki przetargów - oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5117529 2019-12-11 Świętokrzyskie Dostawa artykułów spożywczych różnych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117531 2019-12-11 Zadanie 1 - Dostawa samochodu dostawczego 3 osobowego - 1 szt. Zadanie 2 - Dostawa samochodu dostawczego 7 osobowego - 1 szt. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117537 2019-12-11 Mazowieckie „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kluki oraz jednostek podległych” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIR.271.7.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117538 2019-12-11 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.52.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa układu drogowego ul. Żwirki i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117544 2019-12-11 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DA.III.2721.2.45.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów pn.: „Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117546 2019-12-11 Łódzkie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZI.271.1.1.2019 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117548 2019-12-11 Mazowieckie DOSTAWA AMBULANSU RATOWNICZEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM KARETKI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/41/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117551 2019-12-11 Małopolskie Najem urządzenia - samoobsługowego terminala płatniczego z obsługą operacji bezgotówkowych i gotówkowych, pełniący funkcję wpłato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117552 2019-12-11 Świętokrzyskie obsługa i konserwacja wind osobowych i towarowych funkcjonujących w szpitalu na podstawie aktualnych przepisów o ruchu urządzeń d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117554 2019-12-11 Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117556 2019-12-11 Dostawa wraz z instalacją przenośnego rentgenowskiego analizatora (dyfraktometru) do badań naprężeń resztkowych z możliwością ozn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117557 2019-12-11 Zakup komputerów AIO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-I-WZP.271.82.2019.SRU Przedmiotem zamówienia jest zakup 57 kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117561 2019-12-11 Śląskie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117564 2019-12-11 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPZ.251.8.2019 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego typu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117565 2019-12-11 Usługa pielęgnacji trawników dywanowych, krzewów i rabat bylinowych zgodnie z Planem pielęgnacji terenów zielonych Kopalni Soli W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117503 2019-12-11 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 290/BF/19/KK Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117504 2019-12-11 Śląskie Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117506 2019-12-11 Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudową przedziału medycznego, z noszami z transporterem oraz przenośnym urządzeniem prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117507 2019-12-11 DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117517 2019-12-11 Pomorskie „Dostawę paliw PB 95, ON na rok 2020” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Znak sprawy: 7/AS/2019. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117518 2019-12-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IiR.271.3.19.2019 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117511 2019-12-11 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1 1 Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed zabiegami. Gotowy do użycia, nie wpływjący n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117573 2019-12-11 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 1 Delikatne mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, kąpieli noworodków, o naturaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117575 2019-12-11 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja biblioteki z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117563 2019-12-11 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zagospodarowanie rynku w miejscowości Stoczek Łukowski Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łuk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117574 2019-12-11 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 1 barwiony alkoholowy preparat do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami. Na bazie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117515 2019-12-11 Małopolskie Zakup i dostawa opatrunków 1 Opaska dziana podtrzymująca z niestrzępiącymi się brzegami 4m x 5 cm szt. 250 2 Opaska dziana podt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117534 2019-12-11 Świętokrzyskie Budowa wolnostojącej kancelarii w leśnictwie Sichów - etap III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.272.115.2019 budowa b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117560 2019-12-11 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr I. Dzierżawa analizatora do hemostazy wraz z dostawą odczynników 1 PT ozn. 7000 2 APTT ozn. 350...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117594 2019-12-11 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr II. Dostawa pasków do analizy moczu do analizatora Clinitec Status 1 Testy paskowe ozn. 10000 2 M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)