Wyniki przetargów - oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5330376 2020-07-13 Nasiona mieszanki międzyplonowej Lego20.couv Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 141/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330378 2020-07-13 Śląskie Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.OSP.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330386 2020-07-13 Śląskie Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej oraz roboty budowlane w zakresie moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330397 2020-07-13 Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz w okresie 01.10.2020 r. - 31.12.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330402 2020-07-13 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.1.36.2020 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład i druk 4 map d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330405 2020-07-13 Śląskie Przebudowa ul. Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330409 2020-07-13 Kujawsko-Pomorskie Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w latach 2020-2021. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330411 2020-07-13 Wielkopolskie Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330417 2020-07-13 Podkarpackie Dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330429 2020-07-13 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 647R relacji Przybyły – Rożniaty w km 3+715 ÷ 4+559 w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330433 2020-07-13 Podkarpackie Dostawa siedzisk stadionowych dla Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku,w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stadio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330440 2020-07-13 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów wyposażenia osadzonyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330447 2020-07-13 Śląskie Usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów oraz utrzymania kompleksowej obsługi urządzeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330449 2020-07-13 Świętokrzyskie „Remont drogi gminnej 110206E Stanisławów – Lesiopole wraz z remontem skrzyżowania z drogą gminną 1102204E” Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330451 2020-07-13 Mazowieckie Usługa telekomunikacyjna typu SIP Trunk na rzecz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330453 2020-07-13 Pomorskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Pałubin – Górne Maliki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG-ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330460 2020-07-13 "Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330462 2020-07-13 Usługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330463 2020-07-13 Śląskie „Budowa parkingu przy PZS w Bieruniu” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP 1/2020; RF.272.6.2020 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330466 2020-07-13 Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procese...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330467 2020-07-13 Usługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330470 2020-07-13 Śląskie Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330122 2020-07-13 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Opracowanie dokumenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330157 2020-07-13 "Dostawa samochodu ciężarowego do odbioru odpadów komunalnych z zabudową dwukomorową” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330173 2020-07-13 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R1.ST.372.8.2020.mś RDW Biała Podlaska: Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330177 2020-07-13 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.17.2020 Przedmiotem zamówienia jest remont i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330178 2020-07-13 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KI.ZP.271.6.2020 Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach. Na przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330190 2020-07-13 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest „Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330198 2020-07-13 dostawy ryb przetworzonych i konserwowanych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.06.PN.2020 Filet mintaj mrożony glazura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330251 2020-07-13 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i fotokopiujących Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)