Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5384809 2020-09-03 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSCKR-2710/5/20 Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku dydaktycznego pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384862 2020-09-03 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.09.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384617 2020-09-03 Świętokrzyskie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starosiedlu” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.4.2020.DK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384748 2020-09-03 Świętokrzyskie „Termomodernizacja budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach” Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384879 2020-09-03 Świętokrzyskie Wymiana nawierzchni oraz dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384923 2020-09-03 Świętokrzyskie Remont terenu utwardzonego i drogi wewnętrznej dojazdowej przy budynku Sądu Rejonowego w Staszowie, ul. Kościuszki 2, 28-200 Stas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384986 2020-09-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa mięsa drobiowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384759 2020-09-03 Świętokrzyskie Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5384718 2020-09-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Orzechówka, Wzdół Parcele Część nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5385032 2020-09-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego Psary Stara Wieś, Psary Kąty.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5385033 2020-09-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego Bodzentyn – Podgórze (slupy od 1UM do7/3UM włącznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5385034 2020-09-03 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego Leśna - Siekierno (słupy od 15-18 włącznie, od słupa 19 istniejące oświetlenie).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5382648 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sprzęt komputerowy, oprogramowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383684 2020-09-02 Świętokrzyskie „Dostawa specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum Narodowego w Kielcach” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383514 2020-09-02 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.OSP/1/2020 przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383765 2020-09-02 Świętokrzyskie Dostawa fagotu dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/AM/1/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383773 2020-09-02 Świętokrzyskie Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół/placówek, tj.: Samorządowego Przedszkola w Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383880 2020-09-02 Świętokrzyskie DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383455 2020-09-02 Świętokrzyskie Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383479 2020-09-02 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2.OSP.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383613 2020-09-02 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2020/ZP Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napęde...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383691 2020-09-02 Świętokrzyskie Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRŚ.271.1.5.2020 Przedmiotem zamówienia są robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383865 2020-09-02 Świętokrzyskie Malowanie II Kliniki Psychiatrii (parter i piętro) w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Kusocińskiego 59 w Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383784 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383607 2020-09-02 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950 „Remont drogi gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383984 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Trasa do Zielonek pow. jędrzejowski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383598 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Trasa do Kielc Przedmiotem zamówienia jest realizacja dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383985 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 0234 T Bichniów – Psary – Kuczków na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+497...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383527 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 0233 T Secemin – Czaryż –Bałków – Dzierzgów, odcinek Czaryż – Bałków od km 7+402 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5383506 2020-09-02 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część zamówienia nr 1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Małogoszczu i Przedszkola Publicznego w Małogoszczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)