Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5326053 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów promocyjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PU-2380-062-010-048/2020/MA Zamówienie obejmuje dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326133 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowości Purda od km 0+000 do km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5331022 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rozbudowa placu zabaw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345623 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie robót budowlanych w budynku warsztatowym w Pasłęku ul. Polna 3, ramach projektu "Teromomodernizacja b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325885 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku warsztatowym w Pasłęku ul. Polna 2A Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345683 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 zamówienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325998 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i druku plakatów (150 szt.) w ramach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326108 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku administracyjnego GOK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5346401 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa nawierzchni Alei Lipowej w Ostródzie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5346402 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326219 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa nawierzchni ulicy Olchowej w Ostródzie opracowanie dokumentacji projektowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326222 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326252 2020-07-08 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RLZP.I.271.13.2020 : 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324041 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324044 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324144 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Konkurs ofert z dnia 25 czerwca 2020 r. II.1.4) Krótki opis: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324299 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych w jednostce ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325041 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie Naprawa oraz wymiana niesprawnych elementów urządzeń wentylacyjnych i klimatyza-cyjnych w budynkach przy ul. Warszawskiej 117, ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324701 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324927 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barciany Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324109 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324789 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Różne meble wykonane wg załączonego projektu i wykazu rodzajowo-asortymentowego-ilościowego, któr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5344734 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Stanowiska modułowe do pielęgnacji noworodków – 22 kpl. W ramach zamówienia jest wykonanie, dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5344737 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Meble biurowe i inne, stanowiska do pielęgnacji noworodków, kosze, podajniki na papier, dozowniki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324799 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie Remont pomieszczeń służby dyżurnej oraz RZI w budynku nr 7 w Kompleksie Wojskowym nr 259 w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345332 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Nabiał

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324944 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mięso świeże, wędliny, drób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345344 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzątanie pomieszczeń Stacji Przeładunkowej przy ul. Stefczyka w Braniewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322656 2020-07-06 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i badań histopatologicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323654 2020-07-06 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków gar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)