Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5150729 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Utrzymanie chodników, zatok parkingowych (czystości, odśnieżanie zwalczanie śliskości zimowej) w części północ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150730 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Utrzymanie chodników, zatok parkingowych (czystości, odśnieżanie zwalczanie śliskości zimowej) w części połudn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5149224 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na ulicach powiatowych na terenie miasta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150731 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: „Utrzymanie chodników, zatok parkingowych (czystości, odśnieżanie zwalczanie śliskości zimowej) w części połudn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5148376 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5152050 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5152051 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5152052 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150894 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Giżycko w 2020 r. Pakiet II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5149041 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Giżycko w 2020 r. Pakiet I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5148796 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Olsztynek dowożonych do przedszkoli i szkół publ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5148817 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I - Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klembów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150031 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150272 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Produkty mleczarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150106 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: pakietu nr V – Pieczywo i wyroby piekarnicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5150207 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawy mięsa,drobiu i wędlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5149977 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II – leśnictwa: Róg, Szymany, Wesołowo, Przegańsk, Sawicz, Wielbark, Róklas, szkółka leśna II.2.4) Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5148795 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5148656 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5152052 2020-01-08 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5145336 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie Robota budowlana- przebudowa budynku użyteczności publicznej w celu dostosowania pomieszczenia na salę wykładową w ramach realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5145361 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiZ.271.1.17.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa ulic: Sarniej i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5145532 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/2/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5145741 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie Usługi związane z realizacją zadań własnych gminy- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5145785 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Ciągnik rolniczy wraz z pługiem i piaskarką Oferenta do utrzymania ulic i chodników na terenie m. Braniewa oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5146291 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie, zbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5146320 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w 2020 roku – Park Podzamcze, Park Centralny II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5146326 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5146705 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług polegających na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5146662 2020-01-07 Warmińsko-Mazurskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta oraz z Punktu Se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)