Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5535524 2021-01-13 Świętokrzyskie Zakup ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MT.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535515 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I „Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej w mieście Starachowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536394 2021-01-13 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Usługa naprawy głównej uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50 (TECH/211/U/2020) II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536535 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR II Nazwa: Gospodarka leśna w obrębie Daleszyce (leśnictwo Sieraków) II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536642 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Gospodarka leśna w obrębie Daleszyce (leśnictwo Cisów)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536434 2021-01-13 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Daleszyce w 2021 r. Pakiet I – Gospodarka leśna w obr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536423 2021-01-13 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu miasta i gminy Ję...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536950 2021-01-13 Świętokrzyskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bieliny ul. Leśna i ul. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535499 2021-01-13 Świętokrzyskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2021 r. do 30.11.2023 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536512 2021-01-13 Świętokrzyskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537634 2021-01-13 Świętokrzyskie Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536643 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Szkółkarstwo i nasiennictwo w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim w Sukowie „GNS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538166 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Remont drogi gminnej o nr 327018T Schabówka - Kujawy - Konary o dł. 1402 mb od km 1+588 do km 2+990...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538167 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Remont drogi gminnej o nr 327039T Zielonka - Stobiec - Porąbki Dolne o dł. 900 mb od km 1+209 do km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537661 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Remont drogi gminnej o nr 327012T Radwan przez wieś o dł. 736 mb od km 0+000 do km 0+736

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554041 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 "Łóżko polowe - Konstrukcja z rury stalowej - Stelaż z elastycznych desek - Dopuszczalne obciążeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554043 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie nr 11 1 Lodówka – chłodziarka wys. 180-220 cm; klasa efektywności energetycznej minimum A+; szklane p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532596 2021-01-12 Świętokrzyskie Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych(o kodach 15 01 02, 20 03 01 i 20 01 08) z terenu Zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532789 2021-01-12 Świętokrzyskie Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Słupia Konecka w 2021r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.3.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533280 2021-01-12 Świętokrzyskie Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AP.26.66.2020 /1. Papier toaletow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533658 2021-01-12 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radoszyce w roku 2021” II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533926 2021-01-12 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: DZIENNY KOSZT DOWOZU Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie do s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534254 2021-01-12 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: produkty mięsno wędliniarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534255 2021-01-12 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: produkty mleczarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534258 2021-01-12 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: warzywa i owoce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534257 2021-01-12 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: mrożonki, ryby mrożone oraz przetworzone i konserwowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534259 2021-01-12 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534130 2021-01-12 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGR. 271.1.3.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534679 2021-01-12 Świętokrzyskie „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534628 2021-01-12 Świętokrzyskie Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania budynku Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)