Wyniki przetargów - materiały budowlane, projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5352382 2020-08-03 Remont budynku szkoły w Stoku Lackim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZF.271.62.2020.MW Zakres robót zgodny z załączon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352387 2020-08-03 Świętokrzyskie Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352392 2020-08-03 Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku nr 9 kultu religijnego i plebanii oraz budynku gar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352393 2020-08-03 Świętokrzyskie Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352395 2020-08-03 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej nr 373047 T Skotniki – Podwale od km 0+000 do km 0+999 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Ig.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352397 2020-08-03 Śląskie „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym oznaczonym numerami 4, 6, 8, 10, popr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352398 2020-08-03 Pomorskie Remont drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Migi – Sierakowice od km 53+885 do km 55+850 administrowanej przez Zarząd Dróg Wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352399 2020-08-03 Lubuskie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352400 2020-08-03 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DAG.26.3.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest- dezynfekcja metodą fumigacji i transport zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352402 2020-08-03 Świętokrzyskie Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Bieżące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352406 2020-08-03 Podkarpackie „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 18+052 - km 18+230 str. prawa w m. G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352409 2020-08-03 Remonty bieżące dróg, chodników, ulic-część 3-Usuwanie awarii na chodnikach oraz ich remonty-zamówienie uzupełniające Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352411 2020-08-03 Mazowieckie Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352414 2020-08-03 Lubuskie Koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych - rejon 3B Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.PZ.341.45.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352415 2020-08-03 Podkarpackie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski–Mielec Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+500 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352420 2020-08-03 Lubelskie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Syczyn gm. Wierzbica – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Bd.ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352423 2020-08-03 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ASP-DAT-ZP-02-2020 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie druku publikacji "Nervica" wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352427 2020-08-03 Kujawsko-Pomorskie Budowa ulicy Iglastej w Białych Błotach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.48.2020.ZP1 Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352429 2020-08-03 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352439 2020-08-03 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZPD.271.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352440 2020-08-03 Śląskie Dostawa wozu asenizacyjnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.6.2020 Samochód asenizacyjny winien być fabrycznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352447 2020-08-03 Lubuskie Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352449 2020-08-03 Zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu osobowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 445/2020/DKOT Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352453 2020-08-03 Mazowieckie Zakup usług serwisowych i konserwacyjnych infrastruktury serwerowni znajdującej się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352454 2020-08-03 Łódzkie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352461 2020-08-03 Pomorskie Remont odcinka drogi gminnej nr 166011G w miejscowości Sulęczyno (ul. Brzozowa) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352465 2020-08-03 Mazowieckie BUDOWA I WYKONANIE NOWEGO SYSTEMU WIZYJNEGO DO TRANSMISJI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NA DUŻEJ I MAŁEJ SALI ROZPRAW ORAZ AD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352468 2020-08-03 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352469 2020-08-03 Śląskie Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych w tym selektywnie zebranych wybranych frakcji odpadów - Kochcice Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352470 2020-08-03 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.04.2020.WR postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)