Wyniki przetargów - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5323590 2020-07-06 Zachodniopomorskie Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859 N na odc. Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323591 2020-07-06 „Nadzór inwestorski dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323594 2020-07-06 Podlaskie Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323603 2020-07-06 „Nadzór inwestorski dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323604 2020-07-06 Świętokrzyskie Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323605 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach Urzędu Mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323606 2020-07-06 Dolnośląskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2020 - usługi gospodarki łowieckiej Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323609 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim w podziale na 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323615 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIRG.271.8.2020 1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej nr 5 i li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323619 2020-07-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323621 2020-07-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.49.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej rozbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323623 2020-07-06 WYKONANIE PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU ARCHIWUM MEDYCZNEGO PRZY UL. JAPOŃSKIEJ 4 WE WROCŁAWIU - NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323626 2020-07-06 Interwencyjne prace porządkowe na terenie Chorzowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.251.2020 1. wykonanie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323627 2020-07-06 Dolnośląskie Remont zadaszenia nad salą wraz z remontem sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 17 przy ul. Wieczystej 105 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323628 2020-07-06 Mazowieckie Rozbudowa ulicy Zwycięstwa w Ostrówku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.4.2020 1.Przedmiotem zamówienia publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323635 2020-07-06 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy”- część 1 (znak sprawy ZP - 17/20) Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323644 2020-07-06 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RMI.271.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323654 2020-07-06 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków gar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323656 2020-07-06 Mazowieckie Remont nawierzchni ulicy Sabiny Dembowskiej w Milanówku Przedmiotem zamówienia publicznego był remont nawierzchni ulicy Dembows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323657 2020-07-06 Mazowieckie Likwidacja dzikich wysypisk na obszarze Dzielnicy Wola – numer postępowania: 19/ZP/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323659 2020-07-06 Mazowieckie Ubezpieczenie majątkowe Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.261.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpiecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323662 2020-07-06 Świadczenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Głogowa w schronisku z usługami opiekuńczymi w okresie od 01 lipca 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323678 2020-07-06 Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RS.I.271.1.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323679 2020-07-06 Śląskie Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) do remontów nawierzchni drogowych Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323690 2020-07-06 Podkarpackie Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323700 2020-07-06 Śląskie Roboty remontowe w obiektach Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323701 2020-07-06 Świętokrzyskie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323703 2020-07-06 Świętokrzyskie Opracowanie oraz realizacja szczegółowej koncepcji kreatywnej Kampanii dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323704 2020-07-06 Podkarpackie Przebudowa istniejącej kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CZ-A.271.36....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323705 2020-07-06 Mazowieckie Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)