Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5049122 2019-10-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.71.2019 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa drogi gminnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049120 2019-10-15 Śląskie BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KALETACH PRZY ULICY RYMERA I LEMA. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WSiRG.7220.11.2019.BG ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049119 2019-10-15 Łódzkie Dostawa wyposażenia i mebli dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049112 2019-10-15 Dolnośląskie Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049110 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-2.271.1.32.2019.SA Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ulicy Krańcowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049097 2019-10-15 Zachodniopomorskie Nazwa:Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu wraz z przyłączami w miejscowości Jeżyce (powiat sławieński) na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049094 2019-10-15 Śląskie Nazwa: Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń produkcji Elgór + Hansen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049155 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. W. Polskiego 3d/4 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049138 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Browarowej 4/31 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049123 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: AG 3420.4.19 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 10 000 litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049190 2019-10-15 Wielkopolskie Usługa prania i czyszczenia na sucho – znak postępowania 770/2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 770/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049157 2019-10-15 Wielkopolskie Roboty remontowe ogólnobudowlane - budynek nr 1(A) i nr 2(B), parter Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DAG.291.09.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049158 2019-10-15 Wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – przepompowni do odprowadzania nieczystości płynnych Gminnego Centrum Wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049159 2019-10-15 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.4.2201.26.2019.MS Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie odnowy nawierzchni bitumic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049160 2019-10-15 Dolnośląskie Remont drogi gminnej nr 364032K Możdżeniówka w miejscowości Raba Wyżna, Gmina Raba Wyżna w km 0+020 – 0+790 Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049161 2019-10-15 Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049162 2019-10-15 Mazowieckie Świadczenie usług cateringowych na wydarzenia programowe w okresie wrzesień - grudzień 2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049167 2019-10-15 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049168 2019-10-15 Usługa odbioru odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 10/PN/U/2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049173 2019-10-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A-2401-52/2019 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji oprogramowania do zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049174 2019-10-15 Mazowieckie Dostawa pomp zanurzeniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach projektu Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049175 2019-10-15 Łódzkie Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OK.271.5.2019 ,,Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049176 2019-10-15 Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej (PROJEKT-ZRID) dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Misztale". Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049177 2019-10-15 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UZP.4011.31.2019-A 1) Nazwa zamówienia: Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, kore...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049178 2019-10-15 Podkarpackie Remont części drogi wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ciągów komunikacyjnych oraz płyty odbojowej budynku „C”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049179 2019-10-15 Dolnośląskie BO – Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 23 w Katowicach przy ul. Dębowej 3 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049181 2019-10-15 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.272.29.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049183 2019-10-15 Wielkopolskie Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z.271.06.2019 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049185 2019-10-15 Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Przyjaznej, Puszkina na odcinku Polna-bez nazwy 62-32, Prusa na odcinku Dw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049191 2019-10-15 Opolskie Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)