Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - okna, drzwi - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5526477 2021-01-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526351 2021-01-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II Kiszonki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526512 2021-01-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Publikacja ogłoszeń w prasie w 2021 roku - CZĘŚĆ III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526343 2021-01-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: PAKIET VII - Jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526357 2021-01-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Część VIII Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526344 2021-01-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: PAKIET VIII - Warzywa, owoce, kiszonki i pieczarki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5521645 2021-01-05 Świętokrzyskie Odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Bieliny II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525185 2021-01-05 Świętokrzyskie Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIR.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525822 2021-01-05 Świętokrzyskie SVA/J/4620-76/2020: Dostawa ram kontenerowych skręcanych dla DPP Jarosław 65 szt i DPP Krotoszyn 35 szt. Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525328 2021-01-05 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OLS-WAD.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z opro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525610 2021-01-05 Świętokrzyskie Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – wymiana pokrycia dachowego w budynkach Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526359 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa mrożonek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525063 2021-01-05 Świętokrzyskie „Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525246 2021-01-05 Świętokrzyskie Dostawa żywności do bieżącego żywienia stanów osobowych będących na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w 2021 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525671 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa świeżych warzyw i owoców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525324 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa oleju napędowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526427 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 oraz gazu LPG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525602 2021-01-05 Świętokrzyskie Modernizacja systemów informatycznych poprzez dostawę macierzy, sprzętu komputerowego oraz UPS-ów dla Starostwa Powiatowego w Jędr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526358 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa świeżych wyrobów piekarniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526361 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa drobnych artykułów spożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5528581 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Zadanie nr 25 Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526479 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525181 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mleko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525244 2021-01-05 Świętokrzyskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5526363 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa mleka i produktów spożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525002 2021-01-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5525419 2021-01-05 Świętokrzyskie Dostawa paliwa na potrzeby Urzędu Gminy w Pawłowie i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Pawłów w latach 2021-2022 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5520068 2021-01-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa środków ochrony indywidualnej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:— półmaska filtrująca FFP3,—...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5520316 2021-01-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem, będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5520332 2021-01-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)