Wyniki przetargów - projekt wod-kan - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5112246 2019-12-06 Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112405 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyposażenie sali do treningu siłowego w urządzenia kardio

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112406 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wyposażenie sali do treningu siłowego w sprzęt siłowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112244 2019-12-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie sali do treningu siłowego w zestaw do treningu crossfit Dostawa: ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112243 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I: Aparaty fotograficzne Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Dokumentacji Obrazowej w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112408 2019-12-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II: Aparaty fotograficzne Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Dokumentacji Obrazowej w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112409 2019-12-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III: Sprzęt fotograficzny Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Dokumentacji Obrazowej w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112410 2019-12-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie IV: Sprzęt fotograficzny Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Dokumentacji Obrazowej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112411 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie V: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112412 2019-12-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie VI: Sufity podwieszane Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Dokumentacji Obrazowej w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112413 2019-12-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie VII: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Dostawa wyposażenia specjalistycznego Pracowni Doku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112400 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rozbudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowej w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112417 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rozbudowa dróg gminnych: ul. Dębowej, ul. Polnej, ul. Sosnowej w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112398 2019-12-06 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa 6 szt. przenośnych analizatorów widma czasu rzeczywistego do poszukiwania zakłóceń i monitoringu widma ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112397 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I Regały Dostawa wyposażenia magazynowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112421 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II Regały Dostawa wyposażenia magazynowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zaby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112422 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III Wózki popychane Dostawa wyposażenia magazynowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112385 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część A: oświetlenie filmowe Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112466 2019-12-06 Zakup energii elektrycznej na 2020 r. i 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RR.271.2.13.2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112461 2019-12-06 Mazowieckie Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIP-GOZ.213...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112443 2019-12-06 Dolnośląskie Remont drogi powiatowej nr 1003D na odcinku od m. Kozie Doły do m. Kotla Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZ.272.13.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112445 2019-12-06 Pomorskie Dostawa sprzętu elektronicznego do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112447 2019-12-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/ZPP/2019 dostawa przełączników sieciowych Fiber Channel i Ethernet. Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112449 2019-12-06 Mazowieckie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr. woj. (Opaleniec). Etap II" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DM....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112450 2019-12-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.271.12.2019 1) Przedmiot zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112453 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112454 2019-12-06 Wielkopolskie Dowóz i odwóz uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Okonek w roku 2020 oraz dowóz i odwóz uczniów niepełno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112458 2019-12-06 Lubelskie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112464 2019-12-06 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.44.2019 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112430 2019-12-06 Podlaskie Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)