Wyniki przetargów - projekt wod-kan - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5323463 2020-07-06 Pomorskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W SZTUMIE Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323473 2020-07-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272.1.15.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa windy wraz z zewnętrzną infrastruktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323476 2020-07-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1408L od km 1+146 do km 4+017,8. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323478 2020-07-06 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323485 2020-07-06 Śląskie Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323487 2020-07-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego specjalnego samochodu pożarniczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323490 2020-07-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SP ZOZ NZZP II 2400/18/20 Roboty budowlane pn. „Wykonanie przebudowy dróg i parkingów wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323491 2020-07-06 Śląskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz negatywnych skutków w środowisku dla : Master - Odpady i Energi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323497 2020-07-06 dostawa ciepła do budynków TBS sp. z o.o. w Kwidzynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.1/2020 dostawa ciepła na pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323498 2020-07-06 Małopolskie Udzielenie kredytu na planowany deficyt budżetu Gminy Żabno w 2020 roku 1)Kwota kredytu 5 080 000,00 PLN. 2)Okres kredytowania 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323499 2020-07-06 Lubelskie Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Szpitala w okresie lipiec – grudzień 2020 r. Cykliczne dostawy warzyw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323501 2020-07-06 "Remont pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 przy ul. Urocze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323503 2020-07-06 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GL.ROZ.2810.38.2020.EB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323507 2020-07-06 Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 4a w budynku prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323509 2020-07-06 Wielkopolskie Remont garaży przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu w celu przystosowania ich na magazyn książek Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323516 2020-07-06 Podkarpackie 2.ZS.26.2020 Wymiana podłóg w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w warszawie przy ul. Okopowej 55a

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323517 2020-07-06 Świętokrzyskie Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323521 2020-07-06 Mazowieckie Dostawa rur drenarskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 11/ZSiZO/PN/2020 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Dostawa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323524 2020-07-06 Dolnośląskie Rozbiórki gminnych obiektów budowlanych, na terenach zarządzanych przez ZZK Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK-NZ/290/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323529 2020-07-06 Pomorskie Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323547 2020-07-06 Podlaskie Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878 N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. nr 18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323548 2020-07-06 Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323552 2020-07-06 Dolnośląskie Wykonanie zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej” w Zielonej Górze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323558 2020-07-06 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej Zamość – Poświętne II etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.19.2020 1. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323559 2020-07-06 Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/ZWR/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323564 2020-07-06 Mazowieckie Szkolenie w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323566 2020-07-06 Podkarpackie SVA/J/4620-33/2020: Dostawa materiałów budowlanych wraz z rozładunkiem w ramach zadania 460804 Oświęcim. Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323570 2020-07-06 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Irg.271.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323572 2020-07-06 Zachodniopomorskie Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945 N na odc. Marci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323588 2020-07-06 Zachodniopomorskie Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925 N na odc. Szare...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)