Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5166972 2020-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5155364 2020-01-13 Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5155549 2020-01-13 Świętokrzyskie Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5156493 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie filia w Janowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5156495 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie filia w Lasocinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5156496 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie filia w Wyszmontowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5155753 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5156494 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie filia w Pisarach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157600 2020-01-13 Świętokrzyskie SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W LATACH 2020-2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego w l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157726 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 Pieczywo, wyroby cukiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157730 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie Nr 8 Owoce, warzywa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157731 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie Nr 9 Pozostałe artykuły spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157724 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157729 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie Nr 7 Drób, wyroby drobiowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5155360 2020-01-13 Świętokrzyskie Bieżąca obsługa i konserwacja kotłowni gazowej przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-OK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157681 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157298 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 Mrożonki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157727 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5 Jajka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157725 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 Mleko, produkty mleczarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5157781 2020-01-13 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ADP.2301.70.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2020 n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5155373 2020-01-13 Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych remontu budynku użytkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164766 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Czasopisma polskie do Biblioteki Głównej UMB Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164767 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Czasopisma polskie do Kancelarii Ogólnej UMB Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164768 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Czasopisma polskie do Biblioteki Głównej UMB Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164769 2020-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Czasopisma polskie wydawnictwa Forum Media Polska do Biblioteki Głównej UMB Dostawa czasopism polskich druko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5156582 2020-01-13 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Usługi systemowe w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. od Enea Elektrownia Połaniec S.A. II.1.4) Krótki opis: U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5155155 2020-01-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: SPRZĘT MULTIMEDIALNY WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5153482 2020-01-10 Świętokrzyskie Usługi w zakresie bieżących remontów i konserwacji oraz usługi czyszczenia kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5153502 2020-01-10 Świętokrzyskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Połaniec. Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5153732 2020-01-10 Świętokrzyskie Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020r.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)