Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5334717 2020-07-16 Świętokrzyskie Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334801 2020-07-16 Świętokrzyskie Dostawa fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334630 2020-07-16 Świętokrzyskie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334476 2020-07-16 Świętokrzyskie „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Wolbromiu”- projektuj i buduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WTI.271.2.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334532 2020-07-16 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.10.2020.MW Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334716 2020-07-16 Świętokrzyskie Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334817 2020-07-16 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Starawieś Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FZP 271.11.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334843 2020-07-16 Świętokrzyskie Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2020/2021 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334854 2020-07-16 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BU.III.271.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie karosacji samochodu pożarnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5336003 2020-07-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334593 2020-07-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5334614 2020-07-16 Świętokrzyskie „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333062 2020-07-15 Świętokrzyskie „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Zespołu Szkół w Piaskach (100 kpl. dla uczniów w 2020 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333070 2020-07-15 Świętokrzyskie „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333114 2020-07-15 Świętokrzyskie Naprawa i konserwacja oświetlenia zewnętrznego- budynek nr 53 wraz z usprawnieniem przyłącza energetycznego do budynku nr 29. WSz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333167 2020-07-15 Świętokrzyskie Przebudowa dróg: dz. nr ewid. 222/1 w km 0+000 – 0+185 w miejscowości Gliny Wielkie i dz. nr ewid. 770 w km 0+350 – 0+655 w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333188 2020-07-15 Świętokrzyskie Rozbudowa drogi gminnej nr 302079 T – ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka – Kopaniny – Wysok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333189 2020-07-15 Świętokrzyskie Remont belek podporęczowych przepustu w ciągu drogi krajowej nr 42 w miejscowości Bliżyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333201 2020-07-15 Świętokrzyskie Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333202 2020-07-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK.271.21.2020 1.Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5332803 2020-07-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRŚ.271.1.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 112474E w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333022 2020-07-15 Świętokrzyskie „Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333043 2020-07-15 Świętokrzyskie Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie zaprojektuj i wybuduj w wybranych pomieszczeniach budynku A-1 Centralnego Szpitala K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333175 2020-07-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/PN/6/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333179 2020-07-15 Świętokrzyskie Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333198 2020-07-15 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej nr 302028T – ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5332825 2020-07-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGUP.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333406 2020-07-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kwaszonki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5333408 2020-07-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Mrożonki i ryby mrożone

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5332945 2020-07-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świeże warzywa i owoce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)