Wyniki przetargów - instalacje grzewcze, odzież medyczna i jednorazowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5352271 2020-08-03 Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Pieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352272 2020-08-03 Dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.2612.8.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352274 2020-08-03 Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie centralnego systemu monitoringu wizyjnego wejść do obiektów, centralnego systemu kontroli dostępu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352277 2020-08-03 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i owo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352278 2020-08-03 Mazowieckie Zakup oświetlenia i nagłośnienia w salach koncertowych w Filharmonii Dolnośląskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/DT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352281 2020-08-03 dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej oraz ciepłomierzy w lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352287 2020-08-03 Podlaskie Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Krynkach (sprawa nr 23/ZP/WT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352299 2020-08-03 Małopolskie Świadczenie usług transmisyjnych w zakresie dzierżawy łącza do transmisji danych typu punkt-punkt relacji: Kraków ul. Kopernika 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352301 2020-08-03 Dolnośląskie Leasing z dostawą nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym. I. Pojazd typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352306 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych - kontynuacja Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352308 2020-08-03 Mazowieckie Zakup i dostawa zestawu telefonii VoIP w ramach wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie w ramach projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352320 2020-08-03 Mazowieckie Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOR-Z.271.20.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352321 2020-08-03 Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZ.271.1.15....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352329 2020-08-03 Śląskie Modernizacja energetyczna budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352333 2020-08-03 Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352334 2020-08-03 Kujawsko-Pomorskie Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku szkolnym 2020/2021 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352340 2020-08-03 Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Nadarzyńskiej na odc. ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352341 2020-08-03 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.06.2020 Przedmiotem zamówienia jest p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352343 2020-08-03 Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika w m. Pysznica Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352344 2020-08-03 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/2020 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku nr 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352346 2020-08-03 Stworzenie i wdrożenie systemu UrbanOnto Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 214/IH/PN/4/2020 Wdrożenie systemu UrbanOnto ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352359 2020-08-03 Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu - sprawa nr 47/2020 Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352366 2020-08-03 Wielkopolskie Sukcesywna dostawa opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.32...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352368 2020-08-03 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ER/3121/15/2020 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu mieszkalnego w związku z dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352372 2020-08-03 Zachodniopomorskie Dostawa licencji oprogramowań dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-182/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352373 2020-08-03 „Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu – modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352374 2020-08-03 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352375 2020-08-03 Śląskie Serwis i konserwacja systemu KSAT Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SI.272.29.2020 W ramach usług serwisowych Wykonawca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352377 2020-08-03 Zachodniopomorskie „Przewóz uczniów do i ze szkół na terenie gm. Golczewo” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZF.271.8.2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352379 2020-08-03 Wielkopolskie Prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych” przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)