Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048976 2019-10-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa systemu laserowych technik optycznych przyżyciowego badania wybranych struktur mózgu do Instytutu F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048852 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: SketchUp, V-Ray, Rhino Odnowienie ważności licencji i zwiększenie ilości posiadanych licencji na oprogramownai...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048849 2019-10-15 Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi w celu usunięcia skutków powstawania zalewiska wód opadowych przy budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048990 2019-10-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby filii WiMBP w Gdańsku zlokalizowanej w szkole podstawowejprzy ul. Lawendo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048991 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych, będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w sezoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048992 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych, będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w sezoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048993 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych, będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w sezoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048994 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych, będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w sezoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048846 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych, będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w sezoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048997 2019-10-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 4 samochodów osobowych powyżej 5 miejsc II.1.4) Krótki opis: Dostawa 4 samochodów osobowych powyżej 5 miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049010 2019-10-15 II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 o kalorycznośći powyżej 6MJ/kg w ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049015 2019-10-15 II.1.1) Nazwa: Świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH – KC-zp.272-357/19 II.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049016 2019-10-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-405/19 II.1.4) Krótki opis: Obsługa 16 szatni (18 dyżurów) w pawilonach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049050 2019-10-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049065 2019-10-15 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049069 2019-10-15 II.1.1) Nazwa: Odłowienie, przyjęcie do schroniska dla zwierząt i utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Gołdap II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049072 2019-10-15 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049075 2019-10-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla–budowa magazyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049079 2019-10-15 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049082 2019-10-15 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Kontrakt nr 40 pn.: „Budowa nowej sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia” – etap II I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049090 2019-10-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie remontów urządzeń, zespołów i podzespołów klimatyzacji dołowej produkcji WAT/GFW w JSW S.A. KWK Borynia-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049091 2019-10-15 II.1.1) Nazwa: Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz realizacja monitoringu środowiska dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049093 2019-10-15 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Remont kapitalny tramwaju typu 205 WrAs II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049095 2019-10-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa od SRP Pawłów do SG Brzeg i SG Łosiów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049096 2019-10-15 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ok. 2 120 m gazociągu w/c DN 250, rel. Trzebiesławice-Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048995 2019-10-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu monitoringu usług IT w systemach międzynarodowych II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049115 2019-10-15 Mazowieckie Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049106 2019-10-15 Dolnośląskie Dostawa wyposażenia Domu Ludowego w Borzęcinie - sprzęt IT i RTV Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GOK-271-02/19 Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049152 2019-10-15 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRP.272.4.20.2019 3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Ośrodka Rew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049131 2019-10-15 Mazowieckie „Dostawa 2 szt. ambulansów typu „C” powyżej 3,5t- dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)