Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5468355 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: PAKIET VIII - MATERIAŁY MEDYCZNE I OPATRUNKOWE 52 Hipoalergiczny plaster opatrunkowy na włókninie z klejem akr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468342 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: PAKIET IX - RĘKAWICE MEDYCZNE OCHRONNE 1 Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne z rolowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468343 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: PAKIET X - RĘKAWICE OCHRONNE Rękawice jednorazowego użytku, nitrylowe, o dużej odporności mechanicznej, niest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468344 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: PAKIET XI - MASKI OCHRONNE Jednorazowa maseczka ochronna zapewniająca wysoką ochronę poprzez odfiltrowanie za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468358 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Trasa nr 4 Grójec – Brzóstowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468360 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Trasa nr 6 Piaski Brzóstowskie – Brzóstowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468361 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Trasa dodatkowa Brzóstowa – Ożarów - Brzóstowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468071 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Trasa nr 1 Przeuszyn – Brzóstowa świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej do placówek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468356 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Trasa nr 2 Trębanów - Ćmielów świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej do placówek s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468345 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: PAKIET XII - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 1 Rękawice gospodarcze gumowe, flokowane bawełną z powierzchnią chw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468357 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Trasa nr 3 Drygulec – Wólka Wojnowska - Ćmielów świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468359 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Trasa nr 5 Ruda Kościelna –Wiktoryn- Brzóstowa świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468363 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: środki czystości II 1 "Dystrybutory płynu dezynfekującego Dozownik łokciowy do wielokrotnego napełniania o po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468375 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468376 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468379 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468383 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet nr 10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5467858 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 Artykuły sypkie i wyroby gotowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5467707 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu jednorazowego 1 "Maseczka trójwarstwowa, niesterylna, niejałowa w rozmiarze uniwersalnym, zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468405 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu jednorazowego 1 "Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468439 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: rękawiczki jednorazowe 1 "Dostawa bezpudrowych, nitrylowych rękawiczek jednorazowych dla potrzeb Oddziału ZUS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5468574 2020-11-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Aparaty USG Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466032 2020-11-17 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRZP.271.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466140 2020-11-17 Świętokrzyskie Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466347 2020-11-17 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466414 2020-11-17 Świętokrzyskie Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieżanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466425 2020-11-17 Świętokrzyskie Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek świetlicy wiejskiej w ms...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466266 2020-11-17 Świętokrzyskie ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 598502-N-2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466054 2020-11-17 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): POŚ.271.37.2020.MF Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej dostosowanej do wspó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5466619 2020-11-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)