Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5540867 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GI.271.34.2020 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541230 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPi.272.12.37.2020 1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki dostawy. 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541409 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku – OD Zgórsko, O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541197 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w siedzibie ŚZDW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541465 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – „Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541565 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.22.2020.TK 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowejTomice - Wita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542035 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542083 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II – leśnictwo Kacprów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumarycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542084 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III – leśnictwo Józefów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542085 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet IV – leśnictwo Górny Staw II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542086 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet V – leśnictwo Gracuch II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542087 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI – leśnictwo Stoki II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542088 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet VII – leśnictwo Janów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542089 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet VIII – leśnictwo Smolarnia II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje suma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542090 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet IX – leśnictwo Wąsosz II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542091 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet X – leśnictwo Izabelów II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542092 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet XI – leśnictwo Gatniki II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542194 2021-01-15 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej Nr 004491T Stodoły Wieś – Podlisów w km od 0+000 do km 2+153 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGR.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541604 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: artykuły ogólnospożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542219 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/32/2020 Przedmiotem zamówienia jest Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542372 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Mięso i wyroby mięsne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542373 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542375 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Warzywa, owoce i ryby mrożone

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542374 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Warzywa i owoce świeże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542399 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542199 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenia OC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541852 2021-01-15 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Rybno w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542040 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Warzywa i owoce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542506 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542508 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: pakiet 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)