Wyniki przetargów - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5359972 2020-08-10 Mazowieckie serwisowanie urządzenia drukującego Xerox Versant 80 Digital Press. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPKO.SZP.350.13.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359974 2020-08-10 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II (PSP) Pilawa Zadanie 2 : Wymiana źródła ciep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359975 2020-08-10 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OP.271.8.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359977 2020-08-10 Małopolskie Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2141K w miejscowości Prandocin i Prandocin Wysiołek, gmina Słomniki. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359983 2020-08-10 Małopolskie Budowa oświetlenia ulicy Batorego - boczna w Gorlicach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359987 2020-08-10 Łódzkie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików - budynek OSP w Dalikowie Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359989 2020-08-10 Termomodernizacja budynku OSP w Brudnowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.2020 OSP.B. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359990 2020-08-10 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIR.271.36.2020.CC Gmina Gruta realizuje zadanie pn. „Adaptacja gminnego lokalu mieszkal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359992 2020-08-10 Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Jankowice w Gminie Oława Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359993 2020-08-10 Śląskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dalików Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.2020 OSP.D. 2.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359595 2020-08-10 Podkarpackie Budowa i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbiórka budynku przepompowni ścieków w Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359596 2020-08-10 Warmińsko-Mazurskie Konserwacja budynku nr 8 na terenie Jednostki Wojskowej nr 4808 w miejscowości Kozaki gm. Gołdap Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359598 2020-08-10 Zachodniopomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359600 2020-08-10 Świętokrzyskie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu: Sandomierz, zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (XIVw), Muzeum Okręgowe: montaż nowych systemów b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359604 2020-08-10 Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie przy ul. Kaczorówka 4 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359608 2020-08-10 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INS/TD-13/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa niklu metalicznego rafinowanego w ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359609 2020-08-10 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RW.271.11.2020, ZP.rp.33.2020 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359614 2020-08-10 Podkarpackie „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej dla zadania pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359622 2020-08-10 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chmielew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.10.2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359623 2020-08-10 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-1/OSP/2020 Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359625 2020-08-10 Mazowieckie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Guzów, gm. Orońsko Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359627 2020-08-10 Małopolskie remont instalacji wentylacji mechanicznej obejmujący swoim zakresem zabezpieczenia p. poż. w Domu Studenckim DS-1 przy ul. Rostaf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359635 2020-08-10 Śląskie Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w 22 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359636 2020-08-10 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359641 2020-08-10 Zachodniopomorskie Dostawa mobilnej cysterny (beczkowozu) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK/PN/4/2020/2 1. Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359642 2020-08-10 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.2.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359646 2020-08-10 Opolskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 w Bytomiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359650 2020-08-10 Budowa parku kieszonkowego przy ul. Koziej w Częstochowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OŚR.271.2.2020 Zakres prac o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359653 2020-08-10 Dolnośląskie Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRS.272.05.2020.TCz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5359654 2020-08-10 Podkarpackie Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 32/2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)