Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7275576 2020-01-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana silnika 800kW zespołu kogeneracyjnego TCG2016V16 firmy MWM wraz z obsługą serwisową.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301489 2020-01-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Olsztyn Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Asystent księgowego. Zainteresowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301737 2020-01-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa toreb papierowych oznakowanych logotypem województwa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301738 2020-01-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego) podczas spotkań informacyjnych i szkoleń nt. funduszy europejskich w Olsztynie, El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296505 2020-01-31
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie „Usługa wycinki drzew, uprzątnięcia wiatrołomów i wyciętych drzew w miejscowościach: Olsztyn, Lidzbark Warmiński i Pilnik, gm. Lid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296521 2020-01-31
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa w zakresie lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzącychnw sklad Zasobu Własnosci Rolnej Skarbu Państwa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285618 2020-01-31
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: Junoszyno Stegna gmina wiejska ul. Polna nr dzial.: 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, sprawa ZN/166/24610MZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297500 2020-01-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: Pasym miasto ul. Żurawia nr dzial.: 3-43/1 sprawa ZN/424/6565MZI/2020/1901147 Budowa przyłącza kablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301469 2020-01-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług przez młodszego asystenta w Pracowni Cytologii i Histopatologii w zakresie: a) czynności laboratoryjnych, b) org...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275741 2020-01-31
godz. 10:45
Warmińsko-Mazurskie Wymiana silnika 800 kW zespołu kogeneracyjnego TCG2016V16 firmy MWM wraz z obsługą serwisową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299901 2020-01-31
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Rękawice robocze- zapytanie roczne 1. RĘKAWICE TECHNIK - #1 120 para

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289585 2020-01-31
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291294 2020-01-31
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa radiofarmaceutyków i źródła kalibracyjnego do gamma kamery Numer referencyjny: 6/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7298720 2020-01-31
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze serwisowej kotłowni będących w dysponowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282817 2020-01-31
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana pokrycia dachowego na budynku „byłej szkoły” w Popielnie oraz budynku laboratorium w Wejsunach Numer referencyjny: ZP-PNK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299491 2020-01-31
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289784 2020-01-31
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa przeciwciał i odczynników wyspecyfikowanych wg katalogu producenta ABCAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293482 2020-02-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36/2020/WOWIN z dnia 22.01.2020 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293486 2020-02-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/LWNP z dnia 22.01.2020 roku w ramach projektu „Lepszy widok na przyszłość " dotyczące realizacji usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290402 2020-02-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegenta na spotkaniu grupy samopomocowej w kole PZN Nidzica Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287308 2020-02-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Roboty budowlane - szczegółowy zakres został opisany w treści zapytania ofertowego Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297835 2020-02-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów budowalnych, hydraulicznych i wyrobów stalowych Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i wyrobów stalo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298856 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie usługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299445 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294751 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa produktów leczniczych – powtórka Numer referencyjny: DZPZ/333/2UEPN/2020 Część nr 1Produkty lecznicze Część nr 2Produkty l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7293085 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289733 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa zestawów certyfikatów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Olsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297156 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa oleju opałowego w roku 2020 do czterech kotłowni będących w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300224 2020-02-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie najem urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń będących na wyposażeniu Warmińsko-Mazurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300401 2020-02-03
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości szczegółowo scharakteryzowanych w formularzu ofertowym stanowiącym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)