Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5085131 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności –PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085162 2019-11-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 341-13.19 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085161 2019-11-15 Małopolskie Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Toruniu Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085154 2019-11-15 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.14.2019 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085152 2019-11-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP 241-164/2019 Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora dla Świętokrzyskiego Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085171 2019-11-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKiB 271.63.2019 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085170 2019-11-15 Mazowieckie Wykonanie remontu kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085169 2019-11-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.53.2019 Przedmiotem zamówienia jest remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085166 2019-11-15 Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim z infrastrukturą towarzyszącą. Oznaczenie sprawy: I.272.11.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085164 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu "Akademia sukcesu" Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085145 2019-11-15 Międzyrzecz, dawne starostwo i oficyna dworska (XVIII w.) wraz z łącznikiem (XIX w.): prace remontowe i konserwatorskie – etap V ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085150 2019-11-15 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-11/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w systemie ciągłym kompleksowej us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085151 2019-11-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UAP/PN/16/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania zgodnie z zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085153 2019-11-15 Dolnośląskie Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie (w mieście Jelenia Góra) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085137 2019-11-15 Mazowieckie uruchomienie i utrzymanie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ. 1.Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085138 2019-11-15 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w zakresie PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2085D W MIEJSCOWOŚCI OSIEK Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085140 2019-11-15 Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085141 2019-11-15 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085142 2019-11-15 Śląskie Usługa wynajmu sal konferencyjnych oraz usług dodatkowych na potrzeby konferencji pod nazwą – „The 5th International Symposium on...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085144 2019-11-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.11.2019 1. Rodzaj zamówienia: usługi 2. Przedmiot zamówienia stanowią bezpieczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085039 2019-11-15 Śląskie Modernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 29 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085191 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085192 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085194 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085195 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085196 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085025 2019-11-15 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 dezynfekcja w myjni -dezynfektorze n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085174 2019-11-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 "Testy kontroli mycia z naniesionym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085175 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji Testy spsprawdzające skuteczność proc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085176 2019-11-15 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 "Rękaw papierowo foliowy płaski o g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)