Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5317344 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ORG.271.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317350 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie „Zaprojektowanie oraz budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich.” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317363 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie Remont elewacji ściany frontowej wraz z remontem dachu oraz klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Szymborskiej 14 w Inow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317412 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.WOT.64.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kontroli okresowych przewodów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317090 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317221 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński – II etap rozbudowa dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317249 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.II.271.13.2020.KR Przebudowa nawierzchni ulic w m. Wieniec Zalesie - ul. Czapla Ulic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317085 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1528C TRZEMIĘTÓWKO -SICIENKO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-VII.272.1.24.2020 1) Roboty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316256 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu SIGOK-MGA II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5317049 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie „Budowa doświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj – zamówienie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323108 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: ogumienie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323137 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 36 NAZWA: ogumienie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323147 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 46 NAZWA: ogumienie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323148 2020-06-29 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 47 NAZWA: ogumienie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5313381 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: (56) Dostawa batonów owocowo-zbożowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa batonów owocowo-zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5313418 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa cukru białego (MAT/30/U/2020) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru białego wg zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5313438 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5314626 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IP.271.1.1.4.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie do należytego stanu tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5314638 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie obsługi systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5315632 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia zgodnie z częścią II SIWZ jest wykonanie prac polegający na renowacji fundamentów na lin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5314998 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5314723 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu „Program Ochrony Przyrody Gminy Olesno”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr IX.271.10.2020 3.1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316341 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część C: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5314900 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część A: Budowa sieci wodociągowej w ul. Sołeckiej w miejscowości Jarużyn gm. Osielsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316365 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część D: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316367 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część F: Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej w miejscowości Osielsko gm. Osielsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5314959 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część A: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316340 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część B: Budowa sieci wodociągowej w Dożynkowej w miejscowości Jarużyn gm. Osielsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316366 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część E: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w rejonie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5316344 2020-06-26 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część F: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)