Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5162237 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 170000/271/61/2019-ZAP Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej na automat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161576 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162518 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie USŁUGA WYNAJĘCIA BASENU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 69/ZP/U/SZKOL/2019 1. Główny przedmiot zamówienia: CPV – 9260...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162540 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających na terenie miasta Torunia. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162581 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 64/ZP/D/ŻYWN/2019 Przedmiotem zamówienia są: SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5163275 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Pakiet nr 4 - wosk kostny Saszetka 20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161996 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZADANIE 1 NISKO Dostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161992 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu ogólnomedycznego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SSM.DZP.200.238.2019 1 BASEN SZPITALNY PLASTIKOWY Z PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167497 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem dla Zarządu Zlewni w Inowrocławiu i Nadzorów Wodnych” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162581 2020-01-15 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 64/ZP/D/ŻYWN/2019 Przedmiotem zamówienia są: SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5158283 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Dostawa paliwa (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju opałowego) dla Nadleśnictwa Włocławek w roku 2020. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5158315 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5159498 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkół miejskich II.1.4) Krótki opis: Zamawiający zamierza zakupić usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5158257 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5159665 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Remonty i utrzymanie urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Włocławek w roku 2020 Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5160338 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Wkonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów o kodzie 20 01 32 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MKUO P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5158281 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5160460 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162128 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa monitorów typ 1 – 87. Dostawa monitorów typ 2 – 206. Sad Apelacyjny w Szczecinie działa w imieniu własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5160463 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne zakupy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów eksploatowanych przez GPU ALGAWA Sp. z o.o Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5158256 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Zakup paliw płynnych w latach 2020-2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów samochodowych i sprzętu będ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164456 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Część nr 2 – rękawice chirurgiczne 1 Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164459 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Część nr 5 – rękawice chirurgiczne Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164638 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: Akcesoria do inhalacji 1 Zestaw do inhalacji/nebulizacji - Maska aerozolowa dla dzieci z nebulizatorem i dren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164807 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część nr 4 – dostawa ryb i mrożonek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5158677 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część nr 1- dostawa artykułów ogólnospożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164806 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3 – dostawa nabiału

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165040 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Pakiet 4 Kompres gazowy 7cm x 7cm 8-warstowy 17-nitkowy, jałowy, pakowany po 3szt op/3szt op. 120000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165041 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Pakiet 5 Gaza opatrunkowa kopertowana 13-nitkowa, 1m², jałowa szt 3000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5159671 2020-01-14 Kujawsko-Pomorskie Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem oryginalnych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)