Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5402387 2020-09-18 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.07.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa parku miejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402405 2020-09-18 Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rzutni do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem, skoczni treningowej do skoku w d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402419 2020-09-18 Świętokrzyskie Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402486 2020-09-18 Świętokrzyskie dostawa pieczywa Chleb pszenno-żytni kg 130000 15811100-7 Chleb krojony o masie 350g ( grubość kromki 11 – 13mm ) pakowany w f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402547 2020-09-18 Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu i budowie placu zabaw w ramach zadania: „Urządzenie parku miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402616 2020-09-18 Świętokrzyskie Kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402693 2020-09-18 Świętokrzyskie Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZK.271.3.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402369 2020-09-18 Świętokrzyskie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniusza oraz Piotrkowice Małe wraz z remontem instalacji zaopatrzenia w wodę. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402376 2020-09-18 Świętokrzyskie Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IMK-III.271.12.2020 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402640 2020-09-18 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rossosz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP.271.2.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402700 2020-09-18 Świętokrzyskie Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRGDOŚ.271.1.6.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402676 2020-09-18 Świętokrzyskie BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW - ETAP IV Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): T.2710.19.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408608 2020-09-18 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 – Dostawa wkładów do wstrzyknięć Covidien Optistar do kontrastu TK 1 Jednarozowy ,sterylny zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400982 2020-09-17 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WL.2370.18.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiorników podwieszanych pod śmigłow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401008 2020-09-17 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP/1/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401010 2020-09-17 Świętokrzyskie „Remont nawierzchni”. 1. Remont nawierzchni, polegający na wykonaniu robót remontowych nawierzchni z kostki betonowej jezdni i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401054 2020-09-17 Świętokrzyskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji p.n. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401128 2020-09-17 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PPI.271.2.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w miejscowości Kamień, Janiszów i Łaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401247 2020-09-17 Świętokrzyskie Remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu – segment nr IV Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-3/2020 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401087 2020-09-17 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wodzisław oraz z Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401108 2020-09-17 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej nr 101511R, dz. nr ewid. 1744/4, 1759/2, w km 0+000 – 0+872 w miejscowości Turbia Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401217 2020-09-17 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Podlesiu Małym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.OSP.271.1.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401334 2020-09-17 Świętokrzyskie „Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RSID.271.23.2020.ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401355 2020-09-17 Świętokrzyskie „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2020/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401067 2020-09-17 Świętokrzyskie Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dzierdziówce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKM.272.5.2020 1.Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401250 2020-09-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Obsługa gospodarcza biura i sprzątanie pomieszczeń biura Oddziału GDDKiA w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401469 2020-09-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejon i Obwodu Drogowego przy ul. Kieleckiej 55 w Jędrzejowie oraz Obwodu Drogoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401472 2020-09-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejonu i Obwodu Drogowego w Starachowicach oraz Obwodu Drogowego w Skarżysku - Kam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401076 2020-09-17 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.23.2020 Zamówienie dotyczy zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Stra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5401070 2020-09-17 Świętokrzyskie Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)