Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5324134 2020-07-07 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1: Rejon I – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322981 2020-07-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa ciągu ulic Lipowej i Próchnika na odcinku od ul. Żeromskiego do al. 1 Maja II.2.4) Opis zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322541 2020-07-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Przebudowa ulicy Lipowej na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej II.2.4) Opis zamówienia: Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323392 2020-07-06 Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDiT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323705 2020-07-06 Mazowieckie Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323376 2020-07-06 Łódzkie MODERNIZACJA (REMONT) DROGI GMINNEJ SWOBODA-GÓRKA W GMINIE LUTUTÓW DŁ. 1000M. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPB.7013.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323389 2020-07-06 Śląskie Rozbudowa drogi gminnej nr 119060E w miejscowościach Karsznice i Ostrówek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPIU.271.1.10....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323412 2020-07-06 Łódzkie Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.271.11.2020 1.Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323422 2020-07-06 Lubelskie Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Maz. do obowiązujących przepisów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323459 2020-07-06 Śląskie Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323525 2020-07-06 Łódzkie Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku - strona południowa oraz utworzenie pracowni edukacyjnej pod nazwą Nasza ek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323625 2020-07-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/13/2020 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: usługa re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323676 2020-07-06 Mazowieckie Usługę zaprojektowania i wdrożenia aplikacji procesowej 10.03. Komercjalizacja na środowisku IBM BPM w ramach projektu „InterScie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323732 2020-07-06 Łódzkie Dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych w ramach realizacji projektu CMI Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323526 2020-07-06 Łódzkie Remont drogi powiatowej nr 2723E odcinek w m. Goleńsko Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPG.271.1.2020 3. Przedmiot zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323715 2020-07-06 Łódzkie Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323694 2020-07-06 Łódzkie Dostawa mięsa i wędlin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP.215-22/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322624 2020-07-06 Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12 I/ 2020 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Z/I w Dylowie A II.2.4) Opis zamówienia: Zamawiający ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322623 2020-07-06 Łódzkie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasto Ozorków II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322186 2020-07-03 Łódzkie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.271.2.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322217 2020-07-03 Łódzkie Przebudowę drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 w obrębie geodezyjnym Tworowice Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321863 2020-07-03 Świętokrzyskie Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wójcin B wraz z Przebudową drogi gminnej w miejscowości Wójcin B Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321906 2020-07-03 Łódzkie NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I ZNAKÓW AKTYWNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321997 2020-07-03 Łódzkie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Wybickiego 14. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322220 2020-07-03 Mazowieckie Przedmiotem zamówienia publicznego jest Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321877 2020-07-03 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1PN/2020 Zakup i dostawa komory klimatycznej o wartości szacunkowej zamówienia nie przek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322069 2020-07-03 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPiK.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 121152E Mszadla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322076 2020-07-03 Łódzkie Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK-PU/06/05/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322117 2020-07-03 Łódzkie Realizacja inwestycji pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2746E odc. Krępa - Chruślin” - II przetarg. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5321546 2020-07-03 Lubuskie CZĘŚĆ NR III II.2.1) Nazwa: Remont turbiny i generatora nr 7 w Elektrowni Dolna Odra II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)