Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5117085 2019-12-10 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1 Usługa dostępu do internetowej platformy informacji dotyczącej metodyki prowadzenia badań oraz intern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114153 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa królików mrożonych bez skóry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114154 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa królików mrożonych ze skórą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114155 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa gryzoni mrożonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114156 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa piskląt jednodniowych mrożonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114157 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa ryb morskich mrożonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114158 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa ryb słodkowodnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114159 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa ryb słodkowodnych – mieszanka 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114088 2019-12-09 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa mięsa wołowego i podrobów Dostawa mięsa, królików, gryzoni, piskląt i ryb dla zwierząt w Miejskim Ogro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114266 2019-12-09 DRUK MONOGRAFII KATEDRY KOMPOZYCJI WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114272 2019-12-09 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Interaktywny monitor dotykowy – pomoc dydaktyczna w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114277 2019-12-09 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzęt komputerowy Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w związku z realizacją Rządowego progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114392 2019-12-09 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 250 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego def...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114456 2019-12-09 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/26/Sp./2019 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114483 2019-12-09 DRUK PUBLIKACJI WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114666 2019-12-09 Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020 Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114721 2019-12-09 Podkarpackie Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Elektronik – tradycja i nowoczesność” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114731 2019-12-09 Łódzkie Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (dwa razy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114833 2019-12-09 Łódzkie „ Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114851 2019-12-09 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.10.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114864 2019-12-09 Łódzkie Selektywny odbiór odpadów komunalnych z terenu Politechniki Łódzkiej wraz z dzierżawą kontenerów. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114991 2019-12-09 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.17.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115003 2019-12-09 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów - Remont wiaduktu w m. Siomki Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114986 2019-12-09 Mazowieckie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BURZENIN, JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ GMINNEGO DOMU KULTURY Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5114994 2019-12-09 Łódzkie Modernizacja sali obrad w budynku Urzędu Miasta Radomska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.1.29.2019 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115081 2019-12-09 Wielkopolskie Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Poddębicach, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Spółki Poddębickie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115117 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115118 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115110 2019-12-09 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1 świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z podstacji Pogotowia Ratunkowego Tomaszowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115161 2019-12-09 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w m. Witów Kolonia w zakresie przebudowy nawierzchni skrzyżowania z drogą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)