Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5531653 2021-01-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: pakiet 5 wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531876 2021-01-11 Świętokrzyskie Dostawa sprzętu komputerowego, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532185 2021-01-11 Świętokrzyskie „Świadczenie usług zbiorowego żywienia –cateringu dla dzieci w przedszkolu w Radoszycach w 2021 roku” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532183 2021-01-11 Świętokrzyskie Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim do końca 2021 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531662 2021-01-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: pakiet 14 wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531663 2021-01-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: pakiet 15 wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531970 2021-01-11 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.I.272.21.2020 „Roboty odtworzeniowe uszkodzonej skarpy drogi powiatowej nr 0671T w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532391 2021-01-11 Świętokrzyskie Sukcesywne dostawy opału dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach na 2021 rok Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531650 2021-01-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet 2 wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531652 2021-01-11 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: pakiet 4 wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532443 2021-01-11 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPiRG.271.15.2020 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527829 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: ,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strawczyn w 2021 roku” II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527939 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527703 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Końskie II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527906 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527735 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527688 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 912, 913. II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5528031 2021-01-08 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Środki ochrony osobistej 1 (1.) Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku, sterylny, dodatkowo zawinięty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527964 2021-01-08 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530169 2021-01-08 Świętokrzyskie Usługa ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenu oraz obsługa portierni i działania grupy interwencyjno - patrolowej dla DPS z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530181 2021-01-08 Świętokrzyskie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D.271.12.2020 1.Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530211 2021-01-08 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.14.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompleksowych usług pralniczych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530227 2021-01-08 Świętokrzyskie Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SR-II.272.1.39...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530228 2021-01-08 Świętokrzyskie Na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530260 2021-01-08 Świętokrzyskie Zakup i dostawa 150 szt. zestawów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530296 2021-01-08 Świętokrzyskie Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.24.2020.GG .Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530862 2021-01-08 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku kolorowego wraz z serwisowaniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531280 2021-01-08 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa monochromatycznego urządzenia produkcyjnego do druku wraz z serwisowaniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530428 2021-01-08 Świętokrzyskie „Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530146 2021-01-08 Świętokrzyskie Remont drogi w Marzęcinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.18.2020 Remont drogi gminnej nr 365008T na odcinku dł....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)