Wyniki przetargów - projekt wod-kan - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110553 2019-12-05 Łódzkie Budowa punktu czerpania wody dla celów ppoż. w leśnictwie Trzebiatów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.5.2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110557 2019-12-05 Mazowieckie Dostawy energii elektrycznej dla IKiFP PAN w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KAT-271-5/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110558 2019-12-05 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK-213/39/2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa druku wraz z dostawą zeszytu wydawnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110560 2019-12-05 Pomorskie Zakup 1 szt. łodzi motorowej hybrydowej kategorii R-2 w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110517 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie XI Część nr: 11 Nazwa: Zadanie XI Odśnieżanie równiarką samojezdną wyposażoną w dwustronny pług śred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110534 2019-12-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Rewitalizacją obszaru Miła w Bytowie".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110440 2019-12-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Budową węzła transportu zbiorowego w Bytowie"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110532 2019-12-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Budową dróg na osiedlu Leśnym w Bytowie".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110535 2019-12-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Budową wieży widokowej na górze Siemierzyckiej"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110518 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie XII Odśnieżanie pługiem ciężkim zamontowanym na samochodzie - 40 godz. pracy Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110566 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa sprzątania i utrzymania czystości na obiekcie Giełda Towarowo – Samochodowa przy ul. Orląt Lwowskich 26 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110559 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa sprzątania i utrzymania czystości na obiekcie Basen i Hala przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110567 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie w km 0+000 - 3+305 w m. Wólka Grodzisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110546 2019-12-05 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedźwiedzka w km 0+970 - 2+100 w miejscowości Wola...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110539 2019-12-05 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110555 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Nowym Sączu „Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków – ZZ Nowy Sącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110582 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: rz. Pilica, km 263+000 – 270+250, gm. Koniecpol

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110583 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: rz. Białka Lelowska, km 1+300 – 2+000 (punktowo) i km 2+000-2+800, gm. Koniecpol

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110300 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: rz. Drzewiczka, km 58+135-59+127, gm. Opoczno Utrzymanie rzek na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110580 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Żywcu „Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków – ZZ Nowy Sącz oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110585 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110587 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110588 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie VI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110589 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie VII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110590 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie VIII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110591 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie IX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110592 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie X

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110593 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie XI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110284 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I Wykonanie i załadunek do piaskarek mieszanek piaskowo - solnych przy użyciu koparko - ładowarki o poj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110584 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki P-1 Nr 582/001 (1) zamontowanej na samochodzie - 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)