Wyniki przetargów - projekt wod-kan - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5328156 2020-07-10 Wielkopolskie Środek ochrony roślin Tango Star lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 140/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328158 2020-07-10 Mazowieckie Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ-VII.272.8.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328160 2020-07-10 Śląskie „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328167 2020-07-10 Dolnośląskie Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Góra - Kłoda Górowska od km 23+925 do km 24+800, długości 875 m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328168 2020-07-10 Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie do wymagań przeciw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328175 2020-07-10 Mazowieckie Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IG.271.25.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328177 2020-07-10 Mazowieckie „Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.271.8.2020 I. Opis przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328179 2020-07-10 Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328182 2020-07-10 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZ-262-43/2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328193 2020-07-10 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180109 w związku z prowadzoną przez zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328194 2020-07-10 Śląskie Sukcesywna dostawa gazów technicznych w butlach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328195 2020-07-10 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.2712.8.2020.JS 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana przyłącza sanitarnego S3 wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328197 2020-07-10 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZ.26.1.5.2020 Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne w zakresie druku i przygot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328210 2020-07-10 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.I.271.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328211 2020-07-10 Remont elewacji budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KBZ.261.24.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328220 2020-07-10 Podlaskie Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Przebudowa budynku magazynow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328221 2020-07-10 Małopolskie Modernizacja układów zasilania budynków A i B Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGO-BGZ.261.007.2020 1.Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328223 2020-07-10 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1001-ILZ.260.35.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328232 2020-07-10 Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa oświetlenia ulic Wspólnej i Złotej w Kielcach” w ramach zadania inwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328239 2020-07-10 Zakup średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328244 2020-07-10 Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2201-ILN-2.260.7.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328250 2020-07-10 Małopolskie Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj-wybuduj Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328251 2020-07-10 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/31/2020/DPIR 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w ramach z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328253 2020-07-10 Łódzkie Docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji – ul. 18 Stycznia 1 w Wieluniu Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328259 2020-07-10 Dolnośląskie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żeliszów" Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328265 2020-07-10 Śląskie Bieżące utrzymanie separatorów substancji ropopochodnych Miasta Puławy. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.421.11.2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328268 2020-07-10 Mazowieckie Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów n terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328269 2020-07-10 Mazowieckie Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez remont dróg powiatowych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328272 2020-07-10 Małopolskie Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328275 2020-07-10 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DU.260.29.2020 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego na za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)