Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5328041 2020-07-10 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 134/2020/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pokoi pracowniczych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328043 2020-07-10 Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzorów autorskich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328045 2020-07-10 Dolnośląskie Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie stanowiącym własność gminy Wrocław. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328051 2020-07-10 Podlaskie Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328061 2020-07-10 Odbiór i zagospodarowanie odpadów powodziowych pochodzących z obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Chmielnik Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328066 2020-07-10 Świętokrzyskie Wykonanie ekspertyz dla 2 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328067 2020-07-10 Śląskie Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328072 2020-07-10 Łódzkie Dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 05/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328077 2020-07-10 Podkarpackie „Modernizacja Budynku Nr 5 połączona z termomodernizacją budynku w ramach dofinansowania z NFOŚiGW” Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328078 2020-07-10 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DO / DZ – 381 – 1 – 55 / 20 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont i przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328079 2020-07-10 Dolnośląskie Dostawa używanego podnośnika wyposażonego w kosz aluminiowy na podwoziu samochodowym do 3500 kg DMC w formie leasingu operacyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328080 2020-07-10 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz-Piskorzeniec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WP.272.6.2020 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328081 2020-07-10 Śląskie „Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek z pomieszczeniami biurowymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ulicy ks. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328082 2020-07-10 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/6/17 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328088 2020-07-10 Pomorskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do punktów od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328092 2020-07-10 Całodobowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328095 2020-07-10 Kujawsko-Pomorskie Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SE-407/14/20 1.Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328098 2020-07-10 Mazowieckie Zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu Gminy Wiśniew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.271.8.2020.WP 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328103 2020-07-10 Śląskie Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów zarządzanych oraz należących do Raciborskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328106 2020-07-10 Lubelskie Budowa chodnika w miejscowości Janki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków -Dołhobyczów - granica państwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328108 2020-07-10 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UIB.271.9.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328111 2020-07-10 Mazowieckie Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku Zadanie będzie polegało na przebud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328129 2020-07-10 Podlaskie Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży do przepisów p.poż i wymagań higieniczno-sanitarnych - ETAP II Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328133 2020-07-10 Dolnośląskie Przebudowa pomieszczenia łaźni i pomieszczeń sąsiadujących w budynku nr 3 w Zakładzie Karnym w Głogowie Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328134 2020-07-10 Śląskie Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu – etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328142 2020-07-10 Małopolskie dostawa komputera - stacji obliczeniowej dla WIMiIP - KC-zp.272-227/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-227/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328144 2020-07-10 „Przewóz codzienny uczniów do szkół w Gminie Góra Kalwaria w roku szkolnym 2020/2021” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328146 2020-07-10 Śląskie Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Michałowice Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328150 2020-07-10 Mazowieckie PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH RELACJI KRAWCOWIZNA - GRABSZCZYZNA Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5328151 2020-07-10 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 230000/271/04/2020-ZAPII)”. 1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa schodów wejściowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)