Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110500 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Głojsce, Iwla, Chyrowa, Olchowiec Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110268 2019-12-05 Podlaskie Remont chodnika w m. Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110279 2019-12-05 Dolnośląskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym: 2019-2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110499 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Teodorówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110501 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Barwinek, Mszana, Tylawa, Zyndranowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110299 2019-12-05 Wielkopolskie Budowa ul. Brzozowej w miejscowości Człopa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): B.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110511 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110513 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie VII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110514 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie VIII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110285 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I Wykonanie i załadunek do piaskarek mieszanek piaskowo - solnych przy użyciu koparko - ładowarki o poj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110444 2019-12-05 Pomorskie "Wykonane projektu i kosztorysu budowy kotłowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej" Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110508 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II Wykonanie i załadunek do piaskarek mieszanek piaskowo - solnych przy użyciu koparko - ładowarki o p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110509 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki Śnieżka Nr 582/014 zamontowanej na samochodzie - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110441 2019-12-05 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie dodatkowe klastra wirtualizacji Wyposażenie dodatkowe klastra wirtualizacji 1). Dyski do macierzy F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110519 2019-12-05 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110510 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie IV Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki Śnieżka Nr 582/015 zamontowanej na samochodzie - 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110512 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie VI Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki należącej do Wykonawcy zamontowanej na samochodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110515 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie IX Część nr: 9 Nazwa: Zadanie IX Odśnieżanie pługiem średnim PD-20 Nr 7 zamontowanym na samochodzie (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110516 2019-12-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie X Odśnieżanie pługiem średnim PD-20 Nr 5 zamontowanym na samochodzie (ciągniku rolniczym) - 50 godz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110556 2019-12-05 Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 990 000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110520 2019-12-05 Lubelskie Dostawa kamer na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.84.2019.AM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110521 2019-12-05 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.58.2019 1/ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110522 2019-12-05 „ Przebudowa ul. Parkowej w Lwówku Śląskim” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.56.2019.KL Zagospodarowanie terenu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110525 2019-12-05 Wielkopolskie „Kontrola okresowa pięcioletnia stanu technicznego i przydatności do użytkowania lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Lut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110527 2019-12-05 Dostawa implantów neurochirurgicznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SSM.DZP.200.232.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110528 2019-12-05 Wielkopolskie Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020 do szkół na terenie Gminy Kije Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPO.26.2.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110533 2019-12-05 Śląskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy) od km 0+0,00 do 1+378” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110536 2019-12-05 Śląskie Wysokość składki na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110537 2019-12-05 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZRP.271.1.77.2019 Najem elementów dekoracji świątecznej – choinka stożek wraz z dekoracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110538 2019-12-05 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BA/42/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do generowania promieniowania mik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)