Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5084915 2019-11-15 Opolskie „Odcinkowy awaryjny remont podmytego brzegu rzeki Biała Głuchołaska w km 17+318-16+820 w m. Bodzanów”. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084913 2019-11-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa wynajmu i serwisu kabin sanitarnych z umywalkami oraz umywalek przenośnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084709 2019-11-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa wynajmu i serwisu kontenerów sanitarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084918 2019-11-15 Łódzkie „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową z budową zbiornika retencyjnego i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084937 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Oprawy oświetleniowe na ul. Broniewskiego oraz słupy na ul. Rokokową i ul. Dzieci Warszawy w Warszawie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084917 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kwitnącej w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084916 2019-11-15 Śląskie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim oraz autorskim dla projektu pn. „Przebudowa i remont budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084910 2019-11-15 Śląskie „Roboty ogólnobudowlane - remontowe w mieszkaniach chronionych treningowych w Rybniku przy ul. Przemysłowej 18 oraz przy ul. Długo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084909 2019-11-15 Pomorskie Przebudowa poddasza w celu jego adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084907 2019-11-15 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa dróg na terenie Gminy Brześć Kujawski - IV ETAP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084906 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa sprzętowego generatora konstelacji GNSS dla Instytutu Łączności –Państwowego Instytutu Badawczego Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084669 2019-11-15 Mazowieckie dostawa nabiału Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EK-ZZ/ZP.261.57.D.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084905 2019-11-15 Śląskie Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084904 2019-11-15 Zachodniopomorskie Wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego w ramach projektu Zachodnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084903 2019-11-15 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Szczecinku część I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084982 2019-11-15 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Szczecinku część II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085028 2019-11-15 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZA.241.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułu rozszerzenia macierzy dyskowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085013 2019-11-15 Małopolskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie Ściegna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.7234.8.2019 Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085024 2019-11-15 Małopolskie „Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085015 2019-11-15 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.8.2019 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085018 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa kruszywa kamiennego – Nadleśnictwo Wołów, Leśnictwo Stryjno. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ.270.18.2019 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085017 2019-11-15 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony PLN) na finansowanie planowanego def...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085044 2019-11-15 Małopolskie Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy: Udzielnie kredytu długoterminowego w wysokości 3 650 000,00 PLN dla Gminy Wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085043 2019-11-15 Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085042 2019-11-15 Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej nr 104472E Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPR.271.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest „Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085040 2019-11-15 „Termomodernizację budynków przy ul. al. Marsz. J. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. w formule „zaprojektuj i wybuduj” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085033 2019-11-15 „Roboty konserwacyjne, ogólnobudowlane i wod-kan w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085031 2019-11-15 Małopolskie Budowa drogi wewnętrznej – ul. Tyniecka w Skawinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.51.GK.2019 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085030 2019-11-15 Małopolskie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STARA JASTRZĄBKA GÓRNY KONIEC NR 106203 W KM 0+000-1+200 W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085005 2019-11-15 Małopolskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)