Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5117627 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowcy - różnych produktów spożywczych - dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117788 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie wpustów ulicznych oraz separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117800 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa specjalistycznych monitorów interaktywnych wraz ze statywami, dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117864 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Szczutowo (w miejscowości: Szczechowo, Jaźwiny, Maluszyn i Mościska). Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117987 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIFZ-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118021 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118177 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118151 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118264 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek-Ostrowite od km 0+865 do km 1+695 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118253 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 120204C Trąbin-Radomin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.6.2019 Przedmiotem Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118301 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-130/2019 1.Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118534 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń Zakładu Sterylizacji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na poziomie piwnicy w pawil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118519 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CRZP/203/2019/AEZ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118598 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie „Roboty z art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP do umowy nr 48/UD/2018 „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w mieście Bydgoszczy w 201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118603 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Potulicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.22.2019.LPM 1) k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118672 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.4.2019 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118514 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118803 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118804 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118805 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118806 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118808 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Switch, w ilości 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118809 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: UPS, w ilości 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118721 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PR.272.1.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118970 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zestawy komputerowe Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118149 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa ziemniaków jadalnych obranych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/Kw.2232.14.2019 Ziemniaki jadalne obrane – 48 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115590 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IBG.271.16.2019.PN Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 041334C w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115597 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontu/modernizacji pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Gagarina 152 w Toruniu wraz z dostawą wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115600 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie Zakup nawozów saletry amonowej min. 33-34%N, polifoski 21, mocznika 46% oraz polidapu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115607 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie Przetarg nieograniczony na dostawę opon samochodowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CZOŁG-SAM/714/2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)