Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5108878 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Braniewie” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108883 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Konserwacja kanałów na terenie gminy Elbląg” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanałów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108894 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Konserwacja kanałów na terenie gminy Gronowo Elbląskie” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest konserwac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108892 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Konserwacja kanałów na terenie gminy Markusy” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109271 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie Usługa przewozu osób niepełnosprawnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/STOW/19/PN Przedmiotem zamówienia jest: 1) pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109788 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: odzież dla ratowników Dostawa odzieży specjalnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110225 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: odzież sportowa Dostawa odzieży specjalnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106732 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Zaopatrzenie pojazdów samochodowych w materiały pędne od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106669 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2726/2/2019 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowe i renowacyjne w Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106682 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.III.342/17/19 Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki od km 0+000 do km 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106943 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Ustawienie (wymiana) słupków prowadzących U-1a, U-1b oraz ustawienie znaków kilometrowych U-7 na drodze ekspresowej S12s oraz na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106960 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach - Pomieszczenie Stacji Odwadniania Osadu Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107108 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Modernizacja zbiornika retencyjnego Migny” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107343 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.262.24.2019 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107525 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Usługa odbioru, załadunku, dowozu do miejsca składowania i przekazania do składowania lub zagospodarowania odpadów komunalnych ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107532 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona w m. Kosewo odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107837 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa budynku Bursy Szkolnej na internat dla żołnierzy wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107935 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 30/SZP/2019 Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE: Remont pomieszczeń w budynku nr 6 w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107861 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej 120018N, droga gminna 120016N – Plęsy – DK Nr 51, w systemie zaprojektuj i wybuduj ramach w Funduszu Dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107992 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich, i ciastkarskich do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107643 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich, i ciastkarskich” do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107993 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich, i ciastkarskich do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108029 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.29.2019 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108064 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N – Osiedle I w Gołdapi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106686 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N – ulicy Ustronie w Gołdapi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107200 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Markusy i Rychliki” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106695 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Fn. 271.1.2019 1) Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106696 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/272/055/D/19 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107277 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie remont izolacji przeciwwodnych ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w miejscowości Elbląg przy ul. Lotnicza 13A wraz z robotami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107428 2019-12-03 Warmińsko-Mazurskie remont izolacji przeciwwodnych ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w miejscowości Elbląg przy ul. Lotnicza 11A wraz z robotami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)