Wyniki przetargów - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5324124 2020-07-07 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 II.2.4) Opis zamówienia: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324329 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Wykonanie druku gier karcianych z serii „ZnajZnak”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324330 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Wykonanie druku układanek z broszurą edukacyjną na 80. rocznicę Bitwy o Brytanię

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324331 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Wykonanie druku gry „Miś Wojtek” (wyd. III)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324332 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Wykonanie druku gry „Bitwa Warszawska” (wyd. I)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324333 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Wykonanie druku gry „ORP Orzeł” (wyd. I)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324123 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR I II.2.1) Nazwa: Wykonanie druku gier strategicznych z serii „Gwiaździsta eskadra” II.2.4) Opis zamówienia: Część I – wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324334 2020-07-07 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa ochrony w terenowych jednostkach organizacyjnych II.2.4) Opis zamówienia: Świadczenie usługi ochrony os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324335 2020-07-07 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Usługa ochrony w Oddziale ZUS w Olsztynie. V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób i m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324115 2020-07-07 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Usługa ochrony w terenowych jednostkach organizacyjnych II.2.4) Opis zamówienia: Świadczenie usługi ochr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324336 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nowym Sączu II.2.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324337 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Sandomierzu II.2.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324338 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Żywcu II.2.4) Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324339 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Krakowie II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324100 2020-07-07 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324099 2020-07-07 Podlaskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1: Zestaw komputerowy – 1 kpl. II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw komputerowy – 1 kpl. V: Udzielenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324340 2020-07-07 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324341 2020-07-07 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3: Komputer stacjonarny „all in one” – 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324342 2020-07-07 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Cześć 4: Komputer stacjonarny „all in one” – 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324343 2020-07-07 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część 5: Przełącznik sieciowy – 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322546 2020-07-06 II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych (socjalnych) przestrzennych nieskładanych oraz sanitarnych II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322549 2020-07-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322564 2020-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby gminy miasta Gdańska II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest suk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322582 2020-07-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322592 2020-07-06 II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie autobusu wysokopokładowego II.1.4) Krótki opis: Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322603 2020-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa i instalacja zestawu do chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas II.1.4) Krótki opis: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322605 2020-07-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów) do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Portu Wojen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322617 2020-07-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa na remont jazu Babino na rzece Narew w km 296+000 z mostem i sterówkami, obręb Babino, gm. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322620 2020-07-06 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5322622 2020-07-06 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)