Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5400214 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Podchojnach i Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400215 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie, Zespołu Placówek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400216 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400217 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400218 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu i Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400219 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400220 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łysakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400221 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399775 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Podchojnach i Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399877 2020-09-16 Świętokrzyskie Budowa budynku przedszkola w Bejscach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BIDR.271.16.20 I. Przedmiot zamówienia obejmuje:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398032 2020-09-15 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398047 2020-09-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZP-252-17/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szpitalnego z przeznaczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398068 2020-09-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2020 3.2. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długotermin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398076 2020-09-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn– Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 (III Etap) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398178 2020-09-15 Świętokrzyskie Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398183 2020-09-15 Świętokrzyskie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łękach Szlacheckich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020 1. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398247 2020-09-15 Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych, obejmujących malowanie pomieszczeń w Domach Studenckich, Głównej Auli Wykładowej, Rektoracie i Bibli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5397991 2020-09-15 Świętokrzyskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398070 2020-09-15 Świętokrzyskie Nadzór inwestorski nad inwestycją przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398108 2020-09-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2612.9.2020.AT Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398207 2020-09-15 Świętokrzyskie Dostawa 4 szt. kamer cyfrowych - KC-zp. 272-312/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp. 272-312/20 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398301 2020-09-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Charzowice, działka nr ewid. 121, odcinek od km 0+000 do km 0+100, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398259 2020-09-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398290 2020-09-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIG.701.4.37.2020 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5398164 2020-09-15 Świętokrzyskie Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” w ramach projektu pn. „R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5396535 2020-09-14 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5396614 2020-09-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II – III moduł – opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub tera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5396534 2020-09-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Zadanie I – I moduł – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5396524 2020-09-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Busko-Zdrój – obszar wiejski II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5396532 2020-09-14 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania.Zadania I–III obejmują świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)