Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5409623 2020-09-25 Mazowieckie Remont wybranych pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie potencjału naukowego Instytutu Sportu – Państwoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409633 2020-09-25 Łódzkie Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji 2020 roku, dwuzakresowego uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409644 2020-09-25 Mazowieckie Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł przeznaczonego na częściowe finansowanie plan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409645 2020-09-25 Małopolskie Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie W skład zadania wchodzi zakup i monta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409649 2020-09-25 Mazowieckie Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 370 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciagniet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409650 2020-09-25 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZ.271.1.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa materiałów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409654 2020-09-25 Mazowieckie Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.36.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409662 2020-09-25 Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 709100,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409665 2020-09-25 Śląskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Babiogórska w Ryczowie, Gmina Ogrodzieniec Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409666 2020-09-25 Rozbudowa placu postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej przy ul. Przylep – Skokowa 18 w Zielonej Górze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409672 2020-09-25 Mazowieckie Przebudowa dróg powiatowych: nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie km 13+571,45 – 14+285,00 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 36...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409673 2020-09-25 Remont i przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Iwanowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409289 2020-09-25 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miej-scowości Alfredówka – stacja transfo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409303 2020-09-25 Małopolskie Remont konserwatorski obejmujący konserwację elewacji frontowych Kamienicy „ Pod Ewangelistami” przy ul Sławkowskiej 24a w Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409307 2020-09-25 Świętokrzyskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409310 2020-09-25 Mazowieckie „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.900.000,00zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409408 2020-09-25 Dolnośląskie Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej 118 przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409453 2020-09-25 Zachodniopomorskie Przebudowa drogi w ciągu ul. Serbskiej w Szczecinie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/17/PN/2020 Zakres przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409455 2020-09-25 Kujawsko-Pomorskie ZAKUP PALIW PŁYNNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN - 9/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409597 2020-09-25 Warmińsko-Mazurskie Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Małdyty Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKMiR.271.5.2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409668 2020-09-25 Małopolskie wynajem autokarów wraz z kierowcą na zajęcia terenowe ze studentami WGGiOŚ – KC-zp.272-344/20 Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409724 2020-09-25 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409625 2020-09-25 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409575 2020-09-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 1 dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego systemu nadzorującego i archiwizującego obieg narzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409729 2020-09-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 1 dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego sterylizatora parowego o pojemności 2 STE (1 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409730 2020-09-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 1 dostawa fabrycznie nowej, nie powystawowej myjni-dezynfektora przelotowej (1 szt.) o wymogach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409731 2020-09-25 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 1 dostawa videogastroskopu (1 szt.) o wymogach i parametrach techniczno-użytkowych przedstawionyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409732 2020-09-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja placu gminnego w Stopnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409733 2020-09-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuchary odcinek o długości 480 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5409534 2020-09-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi w miejscowości Borek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)