Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5380085 2020-08-31 Świętokrzyskie „Modernizację Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): II.271.7.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380026 2020-08-31 Świętokrzyskie Dowóz uczniów niepełnosprawnych w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 z terenu gmin: Osiek, Rytwiany i Połaniec do Specjalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380170 2020-08-31 Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą 2 sztuk używanych pojazdów służących do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla Grójeckiej Spółki Kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380000 2020-08-31 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gosaniu (gmina Stąporków) Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380321 2020-08-31 Świętokrzyskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380306 2020-08-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa kserokopiarek czarno-białych i kolorowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380295 2020-08-31 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.I.272.1.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie punktu informacyjno-doradc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379956 2020-08-31 Świętokrzyskie „Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379935 2020-08-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych, oprogramowania do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5380419 2020-08-31 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa niszczarek klasy tajności II i IV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379335 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Ostrowiec Św. - Okół przez Sudół, Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów, Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379114 2020-08-28 Świętokrzyskie Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379323 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Św. przez Sarnia Zwola, Wronów Mirogonowice, Roztylice, Milejowice, Janowice,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5378869 2020-08-28 Świętokrzyskie Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zasole Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP/PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379113 2020-08-28 Świętokrzyskie Dobudowa windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or.271.12.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379322 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Św. przez Sarnia Zwola, Wronów Mirogonowice, Roztylice, Milejowice, Janowice,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379315 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Górki, Szczerbaków, Szczytni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379318 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5378922 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce, Jurków, Koniecmost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379327 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Kotarszyn - Ostrowiec Św. przez Boleszyn, Prusinowice, Pękosławice, Waśniów, Boksyce, Momina, Szwarszowice, Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379126 2020-08-28 Świętokrzyskie Budowa świetlicy w miejscowości Szewce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Ig.271.2.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379306 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379330 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Grzegorzowice Wałsnów - Ostrowiec Św. przez Sarnia Zwola, Dobruchna, Czajęcice, Waśniów, Śnieżkowice, Mychów K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379329 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Ostrowiec Św. - Wronów Mirogonowice przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379333 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Ostrowiec Św. - Bałtów przez Sudół, Maksymilianów, Rudka Bałtowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379325 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Ostrowiec Św. - Momina przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waśniów, Zajączkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379331 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Ostrowiec Św. - Kraszków przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice, Kosowice, Momina, Garbacz, Janowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379313 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - budowa studni głębinowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5379332 2020-08-28 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Ostrowiec Św. - Grzegorzowice Wałsnów przez Szewna, Podszkodzie, Szwarszowice,Mychów Kolonia, Śnieżkowice, Waś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5378494 2020-08-28 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)