Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048608 2019-10-15 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych /sprzętu do prowadzenia zajęć artystyczno - teatralnych i plastycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048609 2019-10-15 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych /sprzętu do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048562 2019-10-15 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych /sprzętu do prowadzenia zajęć z wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048610 2019-10-15 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych /sprzętu do prowadzenia zajęć z języka angielskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048656 2019-10-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRG.271.1.8.2019 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy lub prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048667 2019-10-15 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.49.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 103508R na odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048663 2019-10-15 Pomorskie Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w okresie przestoju instalacji OZK sp. z o.o. związanego z awarią ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048662 2019-10-15 Kujawsko-Pomorskie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048661 2019-10-15 Warmińsko-Mazurskie Remont ulicy Promienistej w Olsztynie – etap II b Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NP.2522.26.2019 Zakres robót obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048660 2019-10-15 Łódzkie Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewostan w zabytkowym parku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048659 2019-10-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.262.67.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych - Immunoglobul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048649 2019-10-15 Dolnośląskie Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Św. Michała w Kaliszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048651 2019-10-15 Opolskie Przebudowa budynku wymiennikowni oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne i sterownię w Kędzierzynie-Koźle przy ul. Piasto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048652 2019-10-15 Podkarpackie Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408 R dz. 756, 102418 R dz. 748/1 i cz. dz. 753 “Cząskowa pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048658 2019-10-15 Łódzkie Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S/226/09/19 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048669 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zakup dwóch zestawów przełączników typu CORE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048561 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zakup dysków twardych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048560 2019-10-15 Podkarpackie Przebudowa dróg gminnych: Nr 108722R ulica Grabowa w km 0+000-0+279,50, Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 – 0+312,20 i Nr 10872...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048670 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA:  Pakiet nr 2 - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048559 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 – Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048671 2019-10-15 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – Wykonanie i montaż drzwi p.poż

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048668 2019-10-15 Podkarpackie „Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych” „Rozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048665 2019-10-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PAKIET I Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. Numer referencyjny: 144/2019/N/Zambró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048772 2019-10-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET II Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. Numer referencyjny: 144/2019/N/Zamb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048793 2019-10-15 Mazowieckie Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4329W w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048786 2019-10-15 Mazowieckie Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048790 2019-10-15 Zachodniopomorskie Zagospodarowanie skweru przy ulicy Lechitów w Mielnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.14.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048773 2019-10-15 Wielkopolskie Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Collegium Humanum wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048799 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-8.271.1.29.2019.EM 1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048775 2019-10-15 Pomorskie Wykonanie robót przygotowawczych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)