Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5118836 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: RON 8-10 roboty budowlano-instalacyjne, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118837 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: RON 11-13 roboty budowlano-instalacyjne, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115662 2019-12-10 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.19.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115606 2019-12-10 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobyla Góra w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115700 2019-12-10 Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów ekspl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115702 2019-12-10 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.20.2019.JS 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długotermi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115796 2019-12-10 Łódzkie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115949 2019-12-10 Łódzkie Dostawa samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.152.2019 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115952 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I Dostawa sprzętu komputerowego dla US Zielona Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116223 2019-12-10 Łódzkie Przetarg nieograniczony na wykonanie w pasie drogi gminnej Rząśnia – Suchowola ziemnej linii kablowej oraz słupów oświetleniowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116377 2019-12-10 Łódzkie "Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116408 2019-12-10 Łódzkie Zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym dla szkół gminy Dalików w ramach programu „Aktywna tablica” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116499 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pieczywo i wyroby cukiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116001 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II Dostawa sprzętu komputerowego dla US Zielona Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116579 2019-12-10 Łódzkie Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116591 2019-12-10 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 25/2019 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych reklamowych z na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116600 2019-12-10 Łódzkie „Dostawa wyposażenia dla Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istnieją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116684 2019-12-10 Łódzkie Przebudowa drogi gminnej Nr 104069E relacji Kosin-Karsznice Gmina Góra św. Małgorzaty Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116711 2019-12-10 Łódzkie Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.676.000,00 PLN. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.17.2019. 1.1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116813 2019-12-10 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/ZPP/2019 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa obiektywów filmowych przeznaczonych do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116820 2019-12-10 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IT.271.36.2019.PM 1. Przedmiotem zadania jest świadczenie usług w zakresie utrzymania cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116821 2019-12-10 Łódzkie BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KS. JERZEGO KOWALCZYKA W ZGIERZU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PŚ.271.44.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117096 2019-12-10 Łódzkie Konserwacja i naprawy urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SEZ/DKRZ-WPI2-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117114 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa jaj spożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117074 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa ryb

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117144 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117145 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116606 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117153 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 - mycie okien

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116692 2019-12-10 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 – utrzymanie czystości w części administracyjno - technicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)