Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5326517 2020-07-09 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Prace porządkowe, konserwacyjne, eksploatacyjne oraz prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania fonta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326536 2020-07-09 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w Nadleśnictwie Spychowo – część piąta: przygotowanie gleby oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326779 2020-07-09 Łódzkie Remont łazienek w Oddziale Kardiologii i wymiana wykładzin w oddziale Chorób Wewnętrznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327008 2020-07-09 Łódzkie Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPFZ-I.271.5.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327028 2020-07-09 Łódzkie Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327156 2020-07-09 Łódzkie BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ P.POŻ DO HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE LICEALNO-SPORTOWYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327162 2020-07-09 Łódzkie Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - roboty obejmują parter w części głównej budynku. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327170 2020-07-09 Łódzkie Przebudowa ul. Nowej i ul. Dolnej w Żychlinie – część II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPI.271.5.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327020 2020-07-09 Łódzkie Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kopiarek na potrzeby Jednostek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ASI.272.18.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327097 2020-07-09 Łódzkie DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RUSIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I 2021/2022 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326851 2020-07-09 Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej 1604W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Roż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327121 2020-07-09 Łódzkie Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5327181 2020-07-09 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MCUS.DZP.373-27/2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325364 2020-07-08 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawy zestawów wyposażenia polowego specjalnego dla jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więzien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325924 2020-07-08 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): U-19/N20 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i utyliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325978 2020-07-08 Łódzkie Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN271/9/20 Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326009 2020-07-08 Łódzkie „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwum, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń technicznych Łódzkiej Spółk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326124 2020-07-08 Łódzkie Usługa ochrony Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK/PN/2/2020 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony bezpośredniej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326215 2020-07-08 Łódzkie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.6.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326234 2020-07-08 Łódzkie Przebudowa ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (do ulicy Miodowej) w Konstantynowie Łódzkim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326244 2020-07-08 Łódzkie Wyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach – rolety okienne Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326245 2020-07-08 Łódzkie Przebudowa ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.13.2020.ŁP 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326007 2020-07-08 Łódzkie Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalnosci rolniczej na terenie Gminy Goszczanów Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326015 2020-07-08 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.3.2020 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5326071 2020-07-08 Łódzkie BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH W ULICY DANIŁOWSKIEGO DG NR 162055E W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - STRONA ZACHODNIA I WSCHODNIA. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324158 2020-07-07 Łódzkie II.1.1) Nazwa: ZP/10/2020 – usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – składowanie odpadów o kod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324166 2020-07-07 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej końcówki wodociągu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324817 2020-07-07 Łódzkie usługi w zakresie odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/PN/2020 Realizacja zamówienia ma na celu odbiór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5325067 2020-07-07 Łódzkie ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324654 2020-07-07 Łódzkie Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Dobroń w roku 2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)