Wyniki przetargów - osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5351168 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351169 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351171 2020-08-03 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w August...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351172 2020-08-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługi pralnicze II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze – świadczenie kompleksowych usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351174 2020-08-03 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kanał Kuwaski poprzez przebudowę budowli piętrzących – dokumentacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351175 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Przegląd instalacji elektrycznej 15 pompowni melioracyjnych i 2 budynków biurowo-gospodarczych oraz magazynu przeci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351177 2020-08-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351179 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Krasickiego w Kędzierzynie-Koźlu II.1.4) Krótki opis: Zakres za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351180 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Umowa ramowa – wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni do 40 a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351193 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Żyrardowa II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351205 2020-08-03 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351207 2020-08-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie wystę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351210 2020-08-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie miastu Inowrocław kredytu w wysokości 17 400 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351220 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Wdrożenie Inteligentnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351223 2020-08-03 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonyw. bieżących prac i czynności polegających na sprzątaniu i utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego na terenac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351233 2020-08-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów toru jezdnego kolejki podwieszonej P-80, P-130 i KSP-63 z terminem realizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351236 2020-08-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu relacji Obrowiec–Racibórz odg. od Szonowa do granicy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351267 2020-08-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – rękawice chirurgiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351268 2020-08-03 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351269 2020-08-03 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 – rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351271 2020-08-03 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 – rękawice foliowe jednorazowe, niejałowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351274 2020-08-03 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 – rękawice jednorazowe winylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351126 2020-08-03 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 – rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych 1 Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych Rękawice d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351270 2020-08-03 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 – rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351272 2020-08-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 – rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka – nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351273 2020-08-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 – rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351112 2020-08-03 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 - Aparat RTG 1 Aparat RTG nie podano

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351366 2020-08-03 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Aparat USG 1 Aparat USG nie podano

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352190 2020-08-03 Zachodniopomorskie Wykonanie przeglądu oraz remontu wałów śrubowych na jednostce pływającej Karsibór IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352197 2020-08-03 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPGK/5/2020 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liniewo Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)