Wyniki przetargów - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5111995 2019-12-06 Świętokrzyskie Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: Niegosławice W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111997 2019-12-06 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.16.2019 2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z prowadzeniem akcji zim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111998 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 116/PN/2019 Naprawa cystern paliwowych. Miejsce realizacji zamówieniania ta terenie 11 b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112003 2019-12-06 Pomorskie Rekultywacja terenów gminnych po nielegalnej eksploatacji bursztynu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 67/B/PZ/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112005 2019-12-06 Pomorskie Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): V.271.5.2019.ROŚ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112101 2019-12-06 Dolnośląskie „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów: kod 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 07- opakowania ze szkła, 15 01 02 – opa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111984 2019-12-06 Mazowieckie Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112093 2019-12-06 Łódzkie Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta - Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112099 2019-12-06 Wielkopolskie odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni gminnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112100 2019-12-06 Śląskie Sprzedaż z dostarczeniem i montażem mebli wraz z wyposażeniem lokali mieszkalnych w Żorach przy Biskupa 38, 40 mieszkanie 1, 2, 3,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112098 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie oraz materiały do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112164 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzęt do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112096 2019-12-06 Dolnośląskie ZP/5/2019 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodniowych posiłków dla 50 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112095 2019-12-06 Podlaskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – ręczne wycinanie zarośli i podrostu drzew z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112186 2019-12-06 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P.370.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112166 2019-12-06 Mazowieckie Dostawa artykułów biurowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 66/>PU/2019/TCz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112169 2019-12-06 Przygotowanie i prowadzenie obsługi informacyjno-promocyjnej projektu o akronime HB-HTA-PL Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112171 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.273.226.2019.AMA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostarczenie gadżetów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112172 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BA.WZP.26.48.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk przełączników zarządzalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112173 2019-12-06 Łódzkie DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112174 2019-12-06 Wielkopolskie Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112175 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZDW-6.381.186.2019.1 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa znaków drogowych pionowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112176 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie "Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie - drogi wewnętrzne wraz z budową odwodnienia i niwelacją przyległego terenu, obr. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112180 2019-12-06 Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 27+275 do 27+500 , strona ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112181 2019-12-06 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy gm. Bodzentyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.26.37.2019 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112188 2019-12-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/20/19 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych, doradczych, opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112189 2019-12-06 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIiR.271.48.2019 A. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112192 2019-12-06 Małopolskie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 Bochnia z DK nr 94 – etap I Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112194 2019-12-06 Dostawa produktów wędliniarskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 167/ZP/19 Baleron kg 1000 Boczek wędzony b/s odtł. b/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112195 2019-12-06 Mazowieckie Dostawa gadżetów promocyjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-III-WZP.271.80.2019.MGA Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)