Wyniki przetargów - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5324178 2020-07-07 II.1.1) Nazwa: „Wykonanie dokumentacji projektowej – remont gazociągu Załęcze – Aleksandrowice, odg. Wąsosz – Wąsosz – usunięcie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324149 2020-07-07 Opolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu związku międzygminnego „Czysty Region...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324190 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324191 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324148 2020-07-07 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Krąg PLH220070 II.2.4) Opis zamówienia: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324182 2020-07-07 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej Obora ul. L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324192 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej Złotoryja ul. Wysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324286 2020-07-07 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Poznaniu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324129 2020-07-07 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324285 2020-07-07 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Poznaniu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324287 2020-07-07 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324288 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324152 2020-07-07 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na który...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324142 2020-07-07 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu II.2.4) Opis zamówienia: Usługa spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324297 2020-07-07 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa sprzątania obiektów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324140 2020-07-07 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324139 2020-07-07 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych w jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324298 2020-07-07 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych w jednostce ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324299 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych w jednostce ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324300 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: Nadzór Wodny w Świeciu. Koszenie wału przeciwpowodziowego Chrystkowo-Gruczno II.2.4) Opis zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324305 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – Nizina Walichnowska, Nizina Opal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324306 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – gm. Lichnowy, Miłoradz, Sztum, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324307 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – m. Gdańsk, gm. Cedry Wielkie, Gn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324308 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Nadzór Wodny w Tczewie. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły – gmina Stegna, Ostaszewo, powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324138 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1: Nadzór Wodny w Świeciu. Koszenie wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324301 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Nadzór Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000–19+700 i 21+500–23+0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324302 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Nadzór Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 23+000–44+039 oraz wałów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324303 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Nadzór Wodny w Grudziądzu. Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły Parski – Zakurzewo i wałów wst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324304 2020-07-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Nadzór Wodny w Grudziądzu. Koszenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły Sartowice – Nowe i Letni Bratwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324328 2020-07-07 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)