Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5401070 2020-09-17 Świętokrzyskie Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399673 2020-09-16 Świętokrzyskie Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz odbiór i zagospodarowanie odpadó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399723 2020-09-16 Świętokrzyskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399772 2020-09-16 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DAP.ZP. 11.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399760 2020-09-16 Świętokrzyskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap II (dz. nr ewid. 802/2, 802/1, 820/1) odcinek II od km 0+000 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399769 2020-09-16 Świętokrzyskie Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 30,310 do km 31,330 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399784 2020-09-16 Świętokrzyskie Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku Rektoratu UJK Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ADP.2301.33.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399854 2020-09-16 Świętokrzyskie Modernizacja podłogi sali gimnastycznej ZSP Nr 1 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSP.262.2.2020 2.1 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399992 2020-09-16 Świętokrzyskie ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE GMINY WIENIAWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 1.2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399959 2020-09-16 Świętokrzyskie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część VI - Budowa kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400009 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć z jęz. angielskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400127 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć z matematyki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400128 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć z edukacji społecznej i obywatelskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400129 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400130 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400131 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Prowadzenie indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych dla dzieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400132 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Prowadzenie grupowych zajęć psychoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400133 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400135 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Prowadzenie grupowych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i ich rodzinami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400137 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych podczas ośmiu wyjazdów/turnusów uczestników projektu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400138 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400139 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Przeprowadzenie warsztatów teatralnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400140 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Przeprowadzenie warsztatów tanecznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400208 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Trasa II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400209 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Trasa III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400210 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Trasa IV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400212 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Trasa VI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400213 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Trasa VII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5399957 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Trasa I dowóz uczniów do placówek oświatowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5400211 2020-09-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Trasa V dowóz uczniów do placówek oświatowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)