Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384159 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658720 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468769 2020-10-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Numer referencyjny: OŚ.271. 1.2020.KK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7641477 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384189 2020-10-15
godz. 09:00
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski Numer referencyjny: ZP.271.03.2020.RR CZĘŚĆ 1: a) wykonanie dokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385902 2020-10-15
godz. 10:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice” Numer referencyjny: ZP-4/2020 CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385962 2020-10-15
godz. 12:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7426750 2020-10-16
godz. 09:00
Śląskie Usługa serwisowania rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/EZP/20 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisowania rezon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679586 2020-10-29
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312381 2020-10-30
godz. 09:00
Śląskie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7444604 2020-10-30
godz. 11:00
Śląskie Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2020.AJ 1. OPIS PRZEDMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7665051 2020-10-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708982 2020-11-04
godz. 10:00
Mazowieckie Kontrakt 1B.5/2 "Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384245 2020-11-05
godz. 09:45
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice Numer referencyjny: IN.271.1.2020 1. Przedmiot zamówienia został podzielony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384216 2020-11-05
godz. 10:50
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice Numer referencyjny: GPIZP.271.5.2020 CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386060 2020-11-05
godz. 12:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” Numer referencyjny: ZPI.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690377 2020-11-09
godz. 12:00
Łódzkie „Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd Numer referencyjny: ZP.271.20.2020 1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774659 2020-11-16
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maćkowice i Kosienice ETAP III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382175 2020-11-16
godz. 11:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” Numer referencyjny: BZP.271.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734168 2020-11-16
godz. 11:00
Podkarpackie „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385908 2020-11-17
godz. 10:00
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg Numer referencyjny: Grp.I.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748002 2020-11-17
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/J/4620-63/2020: Dostawa wyposażenia warsztatowego technologicznego w ramach zadania „Budowa budynku garażowego z częścią obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800275 2020-11-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa mikroskopów na zajęcia dydaktyczne Numer referencyjny: DZP.371.47.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7802965 2020-11-17
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/G/4620-6/2020: Dostawa wyposażenia pracowni analitycznych dla zadania nr 12639: Budowa budynku administracyjno- biurowo- magaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759645 2020-11-17
godz. 12:00
Małopolskie Rozbudowa ul. Glinik. Numer referencyjny: 8/X/2020 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748001 2020-11-17
godz. 13:00
Śląskie Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779735 2020-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7782356 2020-11-18
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie oraz montaż systemu klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej przy ul. Nowowiejskiej 26a w Warszawie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)