Przetargi i zamówienia - Zamość - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7189197 2019-12-06
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów żywnościowych dla Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu Numer referencyjny: PN1/ZOO/2019 Lp Nazwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7181081 2019-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii napowietrznej i kablowej nN wraz z przyłączami ze stacji transformatorowej „Tuczempy 7”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182010 2019-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa stacji transformatorowej SN/nN ”Krasnystaw Kwiatowa (Lubańki 1)” oraz li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182013 2019-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie budynku handlowego na dz. nr 524/3, 524/5 w m. Miączyn ze stacji transformato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183122 2019-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa obwodu linii nN „Horodyszcze 5”, demontaż odcinka linii napowietrznej oraz budowa obwodu kablowej linii nN.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210444 2019-12-07
godz. 09:00
Lubelskie Zakup art. łazienkowych i wycieraczki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210431 2019-12-07
godz. 12:00
Lubelskie zakup modułów SFP i Patchcordów SC/APC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202273 2019-12-09
godz. 00:00
Lubelskie usługi w zakresie wynajmu obiektów sportowych – korzystanie z pływalni dla żołnierzy TSW i żołnierzy zawodowych w zakresie 22 (dwu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7178069 2019-12-09
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o poj. ok 500 m3 na stacji Sławków LHS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184463 2019-12-09
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wewnętrznej nr geod 879 w m Płoski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207137 2019-12-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Linka odluźniacza dł. 3300mm, Linka odluźniacza dł. 2500mm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7179021 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie: OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość w okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207149 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów: Łożysko kulowe zwykłe 6306 2RS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209005 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup prętów kontrolnych do zamka ryglowego EEZ 3201

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209002 2019-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup karty interfejsu przekaźnikowego odcinka niezajętości toru typu kip-1/10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7181079 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań na obszarze działania RE Chełm (Hańsk Kolonia dz. nr 171, Chełm ul. Towarowa dz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7181080 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zdań na obszarze działania RE Zamość (Smoryń dz. nr 1162/1, Smoryń dz. nr 458, Rogale d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182159 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostaw podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych Numer referencyjny: AG.ZP.3320.84.19 Dostaw podstawowego sprzętu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182011 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii 15 kV Przemyśl – Żurawica na linię kablową od stacji transforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183138 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja linii 110kV Mokre - Żółkiewka celem dostosowania do wymagań normatywnych PN w zakresie odległości przewodów roboczych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192870 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych na terenach administrowanych przez Zarząd Spółdzielni Wymiana posadzki z płytek PCV na płytki gresowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190015 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa linii kablowej 0,4 kV Busówno 1 oraz rozbiórka odgałęzienia 15 kV, oraz st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191120 2019-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie budynku mieszkalnego na dz. nr 4320/43 w m. Cieszanów z linii nN Cieszanów 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152881 2019-12-10
godz. 09:45
Lubelskie Ochrona fizyczna osób i mienia prokuratur rejonowych okręgu zamojskiego Numer referencyjny: PO VII WB 261.03.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7193442 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO (RDF) Numer referencyjny: ZZZiGM/128/2019 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie pal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199597 2019-12-10
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA POJEMNIKÓW PE-HD DO SKŁADOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Numer referencyjny: ZZ/130/2019 Dostawa fabrycznie nowych pojem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190016 2019-12-10
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji kablowej i linii kablowej nN przy ulicy Studziennej w Zamośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186730 2019-12-11
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190017 2019-12-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa na kablową LSN Bachórz odgałęzienia od słupa 7/102 (rozgałęźnego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192461 2019-12-11
godz. 11:00
Lubelskie Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV „Szopinek 5”, przebudowa linii napowietrznej SN na kablową, budowa linii kablowej nN wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)