Przetargi i zamówienia - Warszawa - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7209731 2019-12-13
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa i wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej na stacjach gazowych Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury kont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151608 2019-12-13
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa papierosów, wyrobów tytoniowych i zapalniczek dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212931 2019-12-13
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie projektu przebudowy (wymiany) rozdzielnicy SN 15kV 5-polowej 1. Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy (wymiany) ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155675 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2019/11/13/1- dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209579 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/11,19,18/2019 Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211410 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216300 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie rekrutacji szkół w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214791 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214789 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211647 2019-12-16
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Wypoczynkowego Kobyłocha 6 w Gminie Szczytno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158042 2019-12-16
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa drobnych narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, akcesoriów do narzędzi, drobnego wyposażenia warsztatowego i materiałów budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223339 2019-12-16
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania prowadzonego na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski o liczebności 1000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209895 2019-12-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/40,45/2019 Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik archi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209897 2019-12-17
godz. 00:00
Mazowieckie Zamówienie ZEFS/ZK/43.42/2019 Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217608 2019-12-17
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu szacowania luki PIT w Polsce z wykorzystaniem ekonometrycznego modelu korygującego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222290 2019-12-17
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup zbiorów danych przestrzennych o charakterze fotografii, zobrazowań satelitarnych, lotniczych, dronowych oraz danych 3D w pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216714 2019-12-17
godz. 10:15
Mazowieckie Świadczenie usług transportu drogowego. Numer referencyjny: ZK-zp.293.15.2019 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221505 2019-12-18
godz. 00:00
Mazowieckie Agregacja wyników pilotażu wraz z opracowaniem raportu podsumowującego pilotaż w formie graficznej i merytorycznej Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225963 2019-12-18
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 w sprawie wykonania obliczeń CFD układu odsiarczania spalin dla zaprojektowanej geometrii układu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225948 2019-12-18
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe 7/CS/2019 (Zamawiający-partner projektu: Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej) Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225898 2019-12-18
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach modułu I tj. „Bezpiecznie, Twórczo i Aktywnie” dla 750 uczniów i uczennic szkół ponad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157247 2019-12-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Warmińsko - Mazurskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210805 2019-12-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenu realizacji przedsięwzięcia - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia rela...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217827 2019-12-18
godz. 11:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy gazociągu i przyłącza gazu średniego ciśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230589 2019-12-18
godz. 14:00
Mazowieckie 48/SPiZ/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań koagulologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230595 2019-12-18
godz. 14:00
Mazowieckie 49/SPiZ/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204976 2019-12-18
godz. 15:00
Mazowieckie Umowa ramowa na serwis pogwarancyjny urządzeń chłodniczych na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. Szanowni Państwo, PKN ORLEN S.A. posi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224482 2019-12-19
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/PT/2019 - na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229538 2019-12-19
godz. 00:00
Mazowieckie IBE/380/2019 “Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczews...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214258 2019-12-19
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi w zakresie dostawy, przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i znaków ochro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)