Przetargi i zamówienia - Warszawa - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7195593 2019-12-09
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/33/2019 Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199887 2019-12-09
godz. 12:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na usługi publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208742 2019-12-09
godz. 23:59
Mazowieckie 261/2019 usługa: - prowadzenia przez 1 trenera/instruktora narciarstwa lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194953 2019-12-10
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP/3/2019 na wybór 8-11 trenerów z zakresu nauczania dorosłych uczenia programowania na etapie wczesnos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195590 2019-12-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/28/2019 Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197352 2019-12-10
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych telemetrii mediów za pomocą urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204919 2019-12-10
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Usługa organizacji udziału oraz obsługi logistycznej podczas indywidualnej misji gospodarczej prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189849 2019-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315, DN160 i DN125 oraz przyłącza gazowego DN90 wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151701 2019-12-10
godz. 11:00
Mazowieckie Wyłonienie beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148417 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie „Usługi menadżerskie, doradcze i szkoleniowe w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7172355 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Kategoria: Meble Łóżeczko niemowlęce Adres nadania: Polska , Mazowieckie, Warszawa Adres dostawy: Polska , Podlaskie, Suwałki Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195600 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/34/2019 Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200020 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/36/2019 Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201248 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Nabór ekspertów do realizacji Programu Kordian „Sercu na Ratunek”, których zadaniem będzie: opracowanie merytoryczne materiałów (t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206352 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie IBE/360/2019 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla pracowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208029 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe 2/2019 usługę doradczą oraz szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia Spółki na rynkach perspektywicznych Cel z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208099 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytania ofertowe nr 1/2019 na wykonanie usługi badawczej Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na:
 1) wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208115 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór Podwykonawcy usług badawczo-rozwojowych oraz pokrewnych usług w zakresie wsparcia Zamawiającego w projekcie ,,Opracowanie te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208752 2019-12-11
godz. 23:59
Mazowieckie 263/2019 usługa: - prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów rugby na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176461 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca spółdzielni uczniowskich w Polsce pn. „Wypracowanie koncepcji organizacyjnej prak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195401 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi przechowania rezerwy strategicznej mleka pełnego w proszku obejmującej jego wymianę

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208907 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań walidacyjnych: funkcjonalno-wytrzymałościowe, p.poż, termiczne, akustyczne zgodnie z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211367 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie 30 godzinnego kursu e-learningowego pn. „Medycyna przyszłości” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie (wraz z przeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211435 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Wynajem pomieszczenia laboratoryjnego bez wyposażenia laboratoryjnego umożliwiającego prowadzenie prac badawczych Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148826 2019-12-12
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa serwisu urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wenty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148864 2019-12-12
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141575 2019-12-12
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica Białostocka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204845 2019-12-13
godz. 00:00
Mazowieckie Pomiar audytoriów telewizyjnych Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie dostarczania informacji na temat og...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210222 2019-12-13
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/0257/08/2019 z dnia 05.12.2019 r. dotyczy dostawy elementów złącznych, przewodów, krańcówek itd. do spe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211415 2019-12-13
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2019/PIFS z dnia 5 grudnia 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 6 (sześciu) opinii (dalej Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)